logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

St. Martinuskerk Gennep

Contact

Kapelaan Slaven Brajkovic
Telefoon 0485-511888

Mobiel: 06 – 27 50 10 73
info@parochie-martinus-gennep.nl

Werkgroep St. Martinus Gennep

Martinushof 2 Gennep
T (0485) 5118 88
info@parochie-martinus-gennep.nl
K.v.k.nr.: 74882546
Kerkbijdrage: NL95 RABO 0135 0361 19
Andere bet.: NL74 RABO 0135 0353 33