logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Geschiedenis St. Norbertus

Het eerste gesprek om in de woonwijk ‘De Hey’ in Gennep-Zuid een eigen parochie te stichten dateert van beginjaren zestig. Vanaf 1970 werden weekend-diensten gehouden in de kantine van de Norbert-MAVO. Vervolgens ging een leegstaand klaslokaal in dezelfde school fungeren als dagkapel. In 1979 bleek, dat de gemeente Gennep in totaal 936 woningen in het bestemmingsplan wilde bouwen. Er zouden zo’n 2500 à 3000 mensen in De Hey gaan wonen, waarvan nominaal circa negentig procent katholiek was. Het bisdom schatte dat een kerk met maximaal 250 zitplaatsen voldoende zou zijn voor de toekomstige parochie. De Norbertusparochie werd op 1 juli 1980 gesticht. Het kerkbestuur wilde een ‘lief en sfeervol kerkgebouw dat graag voor kerkelijke diensten nodigt’, waarbij in opdracht van de gemeente rekening gehouden diende te worden met de bosrand. In mei 1981 meldde pastoor Celie, dat het kerkbestuur gekozen had voor architectenbureau Renser Van Groningen uit Boxmeer. De eerste steen werd op 8 september 1985 gelegd. Mgr. A. Castermans wijdde de kerk op 15 juni 1986. Het Norbertusplein, met daaraan op nummer 18 de pastorie, werd ontworpen door architect Van Groningen. Kort na oplevering van de kerk werd een begin gemaakt met de bouw van het buurthuis. Kerkbestuur en architect Van Groningen protesteerden tegen de bouw ervan, omdat het buurthuis te dicht bij de kerk lag en deze een deel van zijn architectonische uitstraling ontnam. De protesten waren echter tevergeefs. De pastorie werd in 2016 verkocht, vanaf toen is postadres; Norbertplein 1 6591 XA te Gennep-zuid

Orgel
Sedert 1986 beschikt deze kerk over het in 1954 door Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) voor het missiehuis te Arcen gebouwde unit-orgel.

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).