logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

St. Dionysiuskerk Heijen

Contact

Pastoor G.J.H. Kessels
Telefoon 0485-511888
info@parochie-martinus-gennep.nl

Werkgroep St. Dionysius Heijen

Hoefstraat 39, 6598AM Heijen

Henk Lietmeijer, 0485-5513282
Joop van den Heuij, 0485-5513632

Aanvragen misintentie zaterdagavond of zondagmorgen 16 euro

Misintenties kunnen het beste worden aangeboden op Boommarterstraat 18. (Henk).

Rouw- en trouwdiensten:
• de huwelijksviering 350 euro (exclusief Gregoriaans koor)
• de viering bij een huwelijksjubileum (25, 40 of 50 jaar) 350 euro (exclusief Gregoriaans koor)
• de uitvaartviering (inclusief avondwake) 350 euro (exclusief Gregoriaans koor)
• alleen avondwake 350 euro (exclusief Gregoriaans koor)
• begeleiding naar het crematorium of begraafplaats buiten de gemeente (vanaf) 70 euro
• Viering met het Gregoriaans koor bedragen de extra kosten 70 euro

Grafrechten:
• grafrechten voor begraving éénmalig: 700 euro
• grafrechten zonder deelname aan de kerkbijdrage 875 euro
• urnennis (incl. afdekplaatje, excl. verwijderen, beletteren en terugplaatsen)
Het tarief voor een urnenmuur is  een eenmalige bijdrage van € 250.- 

Bijzetting:
• Een nieuw graf heeft een looptijd van 20 jaar. Er worden dan grafrechten in rekening gebracht van 700 euro.
Bij een bijzetting binnen deze termijn geldt dat het bedrag van de nog resterende looptijd in mindering wordt gebracht op de nieuwe termijn van 20 jaar.