logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Contact

Pastoor G.J.H. Kessels
Telefoon 0485-511888
info@parochie-martinus-gennep.nl

Contact Werkgroep St. Dionysius Heijen

Henk Lietmeijer, 0485-5513282
Joop van den Heuij, 0485-5513632

Contact Werkgroep St. Martinus Gennep

Martinushof 2 Gennep
T (0485) 5118 88
info@parochie-martinus-gennep.nl
K.v.k.nr.: 74882546
Kerkbijdrage: NL95 RABO 0135 0361 19
Andere bet.: NL74 RABO 0135 0353 33

Contact Werkgroep St. Norbertus Gennep-Zuid

Norbertplein 1 Gennep
T (0485) 51 51 0 0
kerk@norbertusparochie.nl
www.norbertusparochie.nl
K.v.k.nr.: 74882643
Kerkbijdrage: NL61 RABO 0140 6106 42

Contact Werkgroep Museum De Crypte

Martinushof 2 Gennep

Geopend op tweede paasdag en daarna iedere zondag tot 1 oktober.

Openingstijden zondag 14.00 tot 17.00.

Bestuur

Voorzitter: pastoor G. Kessels
Vice voorzitter: Bart Könings
Secretaris: Henk Lietmeijer
Penningmeester: Leo van Schayk
Lid: Carla Kersten
Lid: Truus Hendriks