logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Voorbereidingsbijeenkomst WJD 2023

Bijeenkomst als voorbereiding op de WJD van juli-augustus 2023

Beste jongeren,
We willen graag een eerste bijeenkomst organiseren met jongeren die zich al aangemeld
hebben voor onze bisdomreis naar de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon of die
geïnteresseerd zijn om mee te gaan. Vooral deze laatste groep jongeren willen we over de
streep trekken om mee te gaan! Het is een geweldige happening om zoiets mee te mogen
maken, zoveel jongeren bij elkaar voor wie het geloof iets of heel veel betekent.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 16 april, van 14.00-18.00 uur, in de parochiezaal van de kerk Maria
Tenhemelopneming. Adres: O.L.Vrouweplein 3/4 te Mariadorp-Eijsden.


Tijdens deze middag kunnen we met elkaar kennis maken in een ontspannen sfeer, verdere informatie over onze reis uitwisselen, en zullen we ook genieten van Portugese hapjes en drankjes. We zullen openen en sluiten met een moment van gebed.


We hopen jullie allen te mogen verwelkomen.
Graag even aanmelden via: pastoor@h-clemens.nl of tel. 06-28729707.


Met vriendelijke groeten,


Pastoor G. Dölle
Kapelaan R. Thomas

Voorbereidingsbijeenkomst WJD 2023 Meer lezen »

Palmpasenkruis knutselen & gezinsmis

Beste kinderen en ouders,

Palmpasen komt in zicht!

Daarom nodigen wij jullie uit voor het knutselen van een Palmpasenkruis en de Gezinsmis met ons kinderkoor.

  • Wanneer? Zaterdag 1 april 2023
  • Om 16.00 beginnen we in het zaaltje van de Norbertuskerk. Wij zorgen voor het kruis, de palmtakjes en de andere versierselen. Neem zelf een broodhaantje mee! Pastoor Kessels zal eerst kort uitleggen aan de kinderen wat het Palmpasenkruis eigenlijk is en wat de versierselen aan het kruis betekenen. Daarna gaan we aan de slag.
  • Rond 17.00 is er voor iedereen wat drinken en een broodje.  
  • Tijdens de H.Mis mogen de kinderen helpen. Bijvoorbeeld het altaar klaarmaken; de collecte; het openingswoord, de 1e lezing, de voorbeden of het slotwoord lezen. De kinderen kunnen alvast nadenken wat ze willen doen en dat op de aanmelding doorgeven.  
  • Om 17.45 is de gezinsmis in de Norbertuskerk samen met het kinderkoor. We leggen alle palmpasenkruisen voor in de kerk. Na de H.Mis mogen de kinderen het palmpasenkruis meenemen naar huis. Misschien willen ze het wel zelf aan iemand geven die ziek is of het moeilijk heeft. 
  • We bieden deze dag gratis aan, maar een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken is welkom.

AANMELDING OF VRAGEN?

In verband met de organisatie vragen wij jullie om je vóór 26 maart aan te melden. 

Voor aanmelding (of vragen) graag een berichtje sturen naar: chpm.kersten@gmail.com

Bij de aanmelding aangeven:

• Welke taak de kinderen willen doen tijdens de H.Mis

• Naam, telefoon en/of e-mail

• Aantal volwassenen

• Aantal kinderen

• Aantal palmpasenkruisen

Graag tot ziens op zaterdag 1 april in de Norbertuskerk!

Hartelijke groet,

Carla Kersten en pastoor Kessels

Palmpasenkruis knutselen & gezinsmis Meer lezen »

Bedevaart Wittem

Samen op weg met de Bedevaart naar Wittem:
Wat is de mens alleen, zonder de medemens; we hebben elkaar nodig.
Jezus zelf zei het al: waar twee of meer in Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden.

Op zaterdag 20 mei 2023 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 82 e keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor de komende bedevaart is: Volg Gods Stem.


Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de H. Gerardus kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.


U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden.
Kosten €25,00 p.p. en kinderen t/m 15 jaar € 10,00.
Zaterdag 23 Mei:
Vertrek: 7.45u
Opstapplaats: Raadhuisplein Oeffelt(bij de rotonde)

De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 21 april 2023.
Aanmelden bij:
Mevr. N. Lamers Ketelhuis 90 Gennep Tel: 0485-511195
Mevr. C. Kersten Fazantstraat 33 Gennep Tel: 06 55925833

Bedevaart Wittem Meer lezen »

Stille Omgang 2023

De algemene intentie van de Stille Omgang in 2023 is:

“Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen”

De is genomen naar aanleiding van het Johannes evangelie; tevens wordt er verwezen
naar het gedicht van de heilige Titus Brandsma geschreven tijdens zijn verblijf in de
gevangenis in Scheveningen. In stilte getuigen maakt vaak meer indruk, heeft meer impact
dan iets luid verkondigen.
Nog iets over de Stille Omgang. Op zaterdagavond 18 maart komen naar verwachting 4000
(of meer) bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of
zelfs te voet om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het
centrum van de stad. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig
eucharistievieringen bij, in een van de zeven kerken van de binnenstad.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, dit jaar dus
678 jaar geleden, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een
zieke geschiedde: het –Mirakel van Amsterdam–. In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een
nachtelijke omgang, sindsdien inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek
aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken aan uiterlijk vertoon, het duistere uur en de
zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al
biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede
wil geeft als “Levend brood” voor onderweg.
Nog iets over het mirakel

De overlevering spreekt over een stervende man in de Kalverstraat die de geconsacreerde
heilige hostie had uitgebraakt, tezamen met voedsel dat door hem ervoor genuttigd was.
Dit geschiedde nadat hem door een pastoor het viaticum (de ziekencommunie) was
gegeven. Het braaksel, inclusief de geconsacreerde heilige hostie, werd vanwege de
kerkelijke voorschriften in zo’n situatie in het haardvuur geworpen. Toen men de volgende
ochtend het haardvuur wilde aanmaken, bleek de geconsacreerde hostie ongeschonden in
de as te liggen.


Een vrouw bracht de miraculeuze hostie daarop naar de pastoor van de Sint-Nicolaaskerk
(de huidige Oude Kerk), maar de volgende dag was de hostie op wonderlijke wijze weer
terug in het huis in de Kalverstraat. Dit zou zich herhaald hebben. Het werd
geïnterpreteerd als een teken van God dat de wonderhostie niet in de parochiekerk, maar
op die heilige plek met een eigen heiligdom vereerd diende te worden. Er werd daar een
gedachteniskerk gebouwd die bleef er tot in de 17 eeuw. Hierna werd de plaats in de gevel
van het gebouw op de toenmalige woning herdacht. En staat er tijdens de Omgang een
Lantaarn opgesteld met ernaast een tweetal wachten.

Stille Omgang 2023 Meer lezen »

Tienergroepavond in het teken van vasten

Vanavond staat de tweede tienergroepavond op het programma! Deze wordt dus gehouden op vrijdag 24 februari a.s. van 19.00-21.00 uur in het zaaltje van de Heilige Martinusparochie te Gennep.

Het thema is dit keer: vastentijd, is dat niet saai?

Lijkt het je leuk om een keer deel te nemen? Van harte welkom! Geef vooraf even door dat je komt via: info@parochie-martinus-gennep.nl

Hopelijk tot dan!

Tienergroepavond in het teken van vasten Meer lezen »