logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Gerarduskalender

Gerarduskalender 2023

Nog verkrijgbaar tot 28 februari!

‘Elke dag een beetje spirit.’

Kosten: € 9,00

Op de voorkant:

Elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen.

Op de achterkant:

Moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels & informatie.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.

www.kloosterwittem.nl

Verkoop adressen:

Mevr. Kersten

Fazantstraat 33 Gennep

Tel: 06 55925833 E-mail: chpm.kersten@gmail.com

Dhr. V. Bergen

Kerstenberg 56596 CE Milsbeek

Tel: (0485) 515667/ 06-13143900

Afscheid

Vandaag namen we na jaren van trouwe dienst afscheid van Wilma en Dorine. Beide dames hielpen jarenlang de kerk er op haar ‘paasbest’ uit te zien. Dames, hartelijk dank voor al jullie goede zorgen en inzet!

Vanwege de deadline van het ophalen van de kerstbomen hebben we dit jaar iets eerder dan gebruikelijk de kerstversieringen moeten opruimen.

Lijkt het u iets om het goede werk van de dames mee te helpen voortzetten en de kerk op gepaste tijden mee te helpen versieren? Dan kunt u e-mailen met: info@parochie-martinus-gennep.nl

Uw hulp wordt gewaardeerd!

Ziek

Ook de pastoor kan ziek worden…

Helaas is pastoor Kessels geveld door griep. Hierdoor zal hij de Kaarsjesavond van vanavond op De Markt helaas moeten overslaan.

Wij wensen hem van harte beterschap en hopen dat hij op tijd hersteld is voor Kerstmis!

Vrijwilligersdag 2022

Wat was het een geslaagde dag waarin we onze vrijwilligers in het zonnetje hebben gezet. We vierden de H.Mis om 11.00u met een groot aantal parochianen. We dankten God voor zijn zegeningen en ook voor de inzet van onze vrijwilligers! Die toewijding is onmisbaar en onbetaalbaar.

Enkele jaren lang hebben we deze ontmoeting moeten missen vanwege de coronacrisis. Maar nu kon het weer! Inmiddels is er veel veranderd in kerk en maatschappij. Ook wijzelf als parochiegemeenschap zijn veranderd. We zijn enerzijds groter geworden, omdat ons bisdom – en dus ook wij – uit grotere parochiefederaties bestaat. Anderzijds zijn we kleiner geworden in aantal. Kleiner, maar – naar ik denk – wel bewuster en innerlijk krachtiger.

Alle vrijwilligers en dus ook onze kerkbestuursleden: heel hartelijk dank voor uw inzet voor de parochiegemeenschap. Mag ik jullie vragen om hiermee door te gaan en uw enthousiasme te planten waar u maar kan, zodat meer mensen het werk gaan dragen.

Graag wens ik jullie een mooie 4e week van de Advent toe, alvast een zalig Kerstmis en Gods zegen voor het nieuwe jaar. Vrijwilligers, van harte bedankt!!!

Pastoor G. Kessels

Martinuskerk in kerstsferen

Vanochtend is de Martinuskerk in kerstsferen gebracht door een klein groepje vrijwilligers.

We nemen dit jaar afscheid van Dorien van Rens die jarenlang de spil was in de organisatie. Ook van Wilma nemen we na een tiental jaren afscheid. Dames, hartelijk dank voor jullie trouwe en tomeloze inzet!

Dit weekend vieren we de vierde Adventszondag. Kerstmis komt nu wel heel dichtbij! #rorate

Renovatie!

Renovatie!

De toren van de Martinuskerk is in slechte staat. Hiervoor is noodzakelijk onderhoud nodig.

Een greep uit de geplande werkzaamheden: torenomloop (dak) vernieuwen, bekroning reviseren/vernieuwen, mergelwerk herstellen, torendak voorzien va mangat, transen/overstekken herstellen, bovenste torengeleding opnieuw voegen, roestende bouten in de galmgaten uitnemen, etc.

Ondanks het feit dat de Martinuskerk een momument is en deze onderhoudskosten deels subsidiabel zijn, komt er een groot gedeelte voor de rekening van de parochiefederatie.

We hebben uw bijdrage hierin hard nodig; alvast hartelijk dank!

Eerste Advent

Afgelopen weekend vierden we de eerste Zondag van de Advent. Zaterdagmiddag verzamelden een groepje kinderen en ouders voor het versieren van adventskransen. Na een broodje trokken we naar de kerk. Het kinderkoor De Muzieknootjes verzorgde prachtige en stemmige muziek onder leiding van Jacqueline Fijnaut. De adventskransen werden gezegend. Samen op weg naar Kerstmis, in volle verwachting van de komst van Jezus!

Lijkt het je leuk om een keer kennis te maken met De Muzieknootjes? Kom gewoon eens langs. Op donderdagen repeteren we in het zaaltje van de Martinuskerk te Gennep, vanaf 14.30 uur. Deelname is geheel vrijblijvend en gratis. Hopelijk tot snel!

Adventsboodschap 2022 – bisschop Harrie Smeets

Broeders en zusters in Christus,

Uit onderzoek is gebleken dat een mens ruim 600 dagen van zijn leven bezig is met wachten. In de rij bij de bakker en de slager, voor het rode verkeerslicht, in de wachtkamer van de dokter, wachten tot de telefoon wordt opgenomen, wachten op de bus, op de trein, op mensen die altijd te laat zijn. We wachten bijna 15 duizend uur.

Wachten kan een eeuwigheid duren. Soms verlangen we zo naar iets of iemand dat elke seconde ons te lang duurt. Dat is het hoopvolle wachten op iets moois

dat te gebeuren staat. Zoals een kind niet kan wachten tot het eindelijk pakjesavond is. Maar er bestaat ook zoiets als uitzichtloos wachten. Zoals asielzoekers ervaren, die op de stoep van een aanmeldcentrum staan en geen idee hebben wanneer hun verzoek in behandeling wordt genomen. Of de vele slachtoffers van de toeslagenaffaire, die nog altijd wachten op compensatie voor geleden schade. Dan is wachten moeilijk.

Het tegenovergestelde van wachten, is altijd maar doorgaan. Nooit eens even afremmen, maar steeds doordenderen. De samenleving staat nooit stil, maar draait vierentwintig uur per dag door. Je hoort mensen tegenwoordig ook wel eens klagen dat ze “altijd aanstaan”. Ze bedoelen dan dat ze nooit een moment rust hebben, nooit eens de kans krijgen om tot bezinning te komen. Wat goed dat er dan nog spoorwegbomen en verkeerslichten zijn, die ons af en toe dwingen om even stil te staan. En was het, naast alle leed die corona berokkend heeft, ook niet weldadig dat het leven tijdens de pandemie noodgedwongen wat langzamer ging? Dat we gedwongen werden om het wat rustiger aan te doen en wat meer stil te staan bij de dingen in het leven die echt belangrijk zijn?

In de Kerk kennen we ook een periode waarin wachten belangrijk is: de Advent. We verwachten de komst van Christus. We weten dat we zijn geboorte met Kerstmis gaan vieren, maar toch is het niet meteen Kerstmis. Het is eerst vier weken Advent. Een tijd van geduldig wachten, verwachten en ons voorbereiden op wat komen gaat. Een tijd om tot bezinning en inkeer te komen. Een tijd ook om alert te zijn. Waakzaam, zoals het evangelie van de eerste zondag van de Advent zegt. Jezus maakt daarin een opmerkelijke vergelijking. Hij verwijst naar de tijd van Noach, toen de mensen in de dagen vóór de zondvloed niet in de gaten hadden wat hen te wachten stond en doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven.

Een onheilspellende boodschap, waarvoor ook heel makkelijk voorbeelden uit onze tijd te bedenken zijn: zelfs toen ons land al getroffen werd door de coronapandemie hadden we nog niet in de gaten hoe groot het probleem eigenlijk was. Al jaren wordt er gewaarschuwd voor klimaatverandering en toch is het heel moeilijk om ons gedrag te veranderen. En wie had vorig jaar rond deze tijd kunnen denken dat er nu zo dichtbij huis een oorlog zou woeden? Letten we wel op? Zijn we wel waakzaam?

De Advent is een tijd om gas terug te nemen. Om niet vierentwintig uur per dag áán te staan, maar om onszelf ook eens even uit te zetten; de knop om te draaien en tijd te nemen om na te denken over wat echt belangrijk is, dingen die de moeite waard zijn om op te wachten. Dát zijn de lichtpuntjes in ons leven, waarvan het eerste kaarsje op de adventskrans een symbool is. Als we daar eens even de tijd voor nemen, dan mogen we ontdekken dat Advent niet iets is van vier weken per jaar. Ook niet van 600 dagen of 15 duizend uur. Maar Advent – wachten op de ontmoeting met Christus – duurt een mensenleven lang.

Waar het nu om gaat, is dat wij die tijd goed besteden. Niet door voortdurend achter onszelf aan te rennen. Ook niet door ons op te sluiten in onze binnenkamer en te doen alsof de rest van de wereld niet bestaat. Nee, Advent vraagt van ons een vorm van actief wachten. Dat wil zeggen: ons voorbereiden op de komst van Christus, want we weten niet wanneer we Hem mogen ontmoeten. Vast en zeker aan het einde van ons leven, wanneer dat ook zal zijn. Maar Advent en Kerstmis leren ons nog iets anders: God is mens geworden. Sinds dat eerste Kerstfeest in Bethlehem is Hij onder ons aanwezig. We kunnen Hem elke dag tegenkomen. Op straat, in de bus, in de wachtkamer van de dokter. In elke medemens die we ontmoeten, kunnen we ook God ontmoeten. Hij komt naar ons toe op een moment waarop wij Hem niet verwachten. Dan mogen we niet aan Hem voorbij hollen. Daarom kunnen we ons maar voorbereiden en goed zijn voor elke mens die we tegenkomen of die aan onze deur klopt. Het kan Onze-Lieve-Heer zelf zijn.

Advent betekent letterlijk ‘komst’. We wachten op God die naar ons toekomt en steeds opnieuw komt. Advent is daarom ook: blijven uitzien naar de Komende, naar God die mens wordt en onder ons aanwezig wil zijn. Wie al die uren en dagen wachten en verwachten invult vanuit de hoop God te ontmoeten leeft niet uitzichtloos, maar wandelt in het licht van de Heer, zoals de profeet Jesaia het noemt. Dat is het licht dat in de Advent steeds feller gaat schijnen, tot God uiteindelijk stralend naar ons toekomt. Hij is de moeite van het wachten waard. Ik wens u een verwachtingsvolle Advent en een Zalig Kerstfeest.

Roermond, november 2022

+ Harrie Smeets,

bisschop van Roermond