logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Riet Graat-Janssen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Met grote trots mogen we u mededelen dat één van onze trouwste vrijwilligers onderscheiden is met ‘een lintje’ door burgemeester Theunissen.

Mevrouw Riet Graat-Janssen uit Gennep is al ruim 23 jaar actief als vrijwilliger bij de parochiefederatie Gennep, voorheen Sint Martinusparochie. Hier was ze onder andere jarenlang verantwoordelijk voor de bezorging van het parochieblad en mede-organisator van de jaarlijkse deelname aan de Open Monumentendag. Vele jaren maakte ze deel uit van het kerkbestuur. Daarnaast is ze sinds 1990 mantelzorger en ondersteuner van een eenzame oudere man met een verstandelijke beperking in zorginstelling Dichterbij. Bij Buurtvereniging Loodsstraat in Gennep is ze sinds 2001 vrijwilliger en bij de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordelijk Noord Limburg is ze sinds 2010 actief als vrijwilliger en waakt ze regelmatig ’s nachts en soms overdag bij terminaal zieken. Sinds 2011 is ze vrijwilliger bij de BiblioBus in Gennep.

Bron: GennepNewsZes lintjes in gemeente Gennep – GennepNews

Beste Riet, van harte gefeliciteerd namens de gehele parochiefederatie! Werkelijk meer dan verdiend! Hartelijk dank voor al je goede zorgen de afgelopen jaren!

Riet Graat-Janssen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau Meer lezen »

Euregionale pelgrimstocht van Drielandenpunt naar Aken

Net als Maastricht en Susteren kent ook Aken een Heiligdomsvaart. Deze vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 19 juni. Op de tweede dag van de Heiligdomsvaart – zaterdag 10 juni – is er een Euregionale pelgrimstocht vanaf het Drielandenpunt in Vaals naar de Dom in Aken. Parochies worden uitgenodigd om met een groep pelgrims in te schrijven.

Aan deze pelgrimstocht wordt meegewerkt door de bisdommen Aken, Hasselt, Luik, Luxemburg en Roermond. Belangstellenden lopen die dag vanaf het Drielandenpunt naar de Katschhof in het centrum van Aken, waar vervolgens een openluchtviering plaatsvindt.

De wandeltocht van ongeveer 6 kilometer start op zaterdag 10 juni om 8.00 uur vanaf het Drielandenpunt in Vaals. Onderweg zijn er enkele korte bezinningsmomenten. De verwachting is dat de pelgrims rond 10.00 uur bij de Dom aankomen. Om 9.45 uur kunnen belangstellenden voor wie de hele route te lang is zich op de Sankt-Jakobplatz in Aken aansluiten. Van daaruit is het niet ver meer naar de Dom.

Om 11.00 uur is er een openluchtmis met honderden andere deelnemers aan de Heiligdomsvaart. Na de viering is er gelegenheid om de Dom te bezoeken en de relieken te vereren. Daarna kan iedereen op eigen gelegenheid lunchen. Om 15.00 uur is er een korte gebedsdienst met slotzegen in het klooster van de zusters franciscanessen in de Elisabethstraße.

Wie wil kan daarna teruglopen naar Vaals of op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer terugreizen. Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden via de website,

Aanmelden kan via: https://www.bisdom-roermond.nl/aken

Euregionale pelgrimstocht van Drielandenpunt naar Aken Meer lezen »

Voorbereidingsbijeenkomst WJD 2023

Bijeenkomst als voorbereiding op de WJD van juli-augustus 2023

Beste jongeren,
We willen graag een eerste bijeenkomst organiseren met jongeren die zich al aangemeld
hebben voor onze bisdomreis naar de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon of die
geïnteresseerd zijn om mee te gaan. Vooral deze laatste groep jongeren willen we over de
streep trekken om mee te gaan! Het is een geweldige happening om zoiets mee te mogen
maken, zoveel jongeren bij elkaar voor wie het geloof iets of heel veel betekent.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 16 april, van 14.00-18.00 uur, in de parochiezaal van de kerk Maria
Tenhemelopneming. Adres: O.L.Vrouweplein 3/4 te Mariadorp-Eijsden.


Tijdens deze middag kunnen we met elkaar kennis maken in een ontspannen sfeer, verdere informatie over onze reis uitwisselen, en zullen we ook genieten van Portugese hapjes en drankjes. We zullen openen en sluiten met een moment van gebed.


We hopen jullie allen te mogen verwelkomen.
Graag even aanmelden via: pastoor@h-clemens.nl of tel. 06-28729707.


Met vriendelijke groeten,


Pastoor G. Dölle
Kapelaan R. Thomas

Voorbereidingsbijeenkomst WJD 2023 Meer lezen »

Palmpasenkruis knutselen & gezinsmis

Beste kinderen en ouders,

Palmpasen komt in zicht!

Daarom nodigen wij jullie uit voor het knutselen van een Palmpasenkruis en de Gezinsmis met ons kinderkoor.

  • Wanneer? Zaterdag 1 april 2023
  • Om 16.00 beginnen we in het zaaltje van de Norbertuskerk. Wij zorgen voor het kruis, de palmtakjes en de andere versierselen. Neem zelf een broodhaantje mee! Pastoor Kessels zal eerst kort uitleggen aan de kinderen wat het Palmpasenkruis eigenlijk is en wat de versierselen aan het kruis betekenen. Daarna gaan we aan de slag.
  • Rond 17.00 is er voor iedereen wat drinken en een broodje.  
  • Tijdens de H.Mis mogen de kinderen helpen. Bijvoorbeeld het altaar klaarmaken; de collecte; het openingswoord, de 1e lezing, de voorbeden of het slotwoord lezen. De kinderen kunnen alvast nadenken wat ze willen doen en dat op de aanmelding doorgeven.  
  • Om 17.45 is de gezinsmis in de Norbertuskerk samen met het kinderkoor. We leggen alle palmpasenkruisen voor in de kerk. Na de H.Mis mogen de kinderen het palmpasenkruis meenemen naar huis. Misschien willen ze het wel zelf aan iemand geven die ziek is of het moeilijk heeft. 
  • We bieden deze dag gratis aan, maar een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken is welkom.

AANMELDING OF VRAGEN?

In verband met de organisatie vragen wij jullie om je vóór 26 maart aan te melden. 

Voor aanmelding (of vragen) graag een berichtje sturen naar: chpm.kersten@gmail.com

Bij de aanmelding aangeven:

• Welke taak de kinderen willen doen tijdens de H.Mis

• Naam, telefoon en/of e-mail

• Aantal volwassenen

• Aantal kinderen

• Aantal palmpasenkruisen

Graag tot ziens op zaterdag 1 april in de Norbertuskerk!

Hartelijke groet,

Carla Kersten en pastoor Kessels

Palmpasenkruis knutselen & gezinsmis Meer lezen »