logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Lichtpuntje (59)

We zijn in deze maand in onze parochie begonnen met de Alpha cursus. Wereldwijd volgen ruim 25 miljoen mensen een Alpha cursus. In Nederland zijn dat er al ruim 325.000! Wat is het doel van mijn leven? Wat moet ik met het christelijk geloof? Allemaal vragen die je kan stellen op Alpha! Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Op de Alpha cursus denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. Als christenen in Europa moeten we uit de comfortzone stappen en missionair zijn: ieder van ons wordt geroepen om actief te getuigen, bij te dragen en te bouwen. Welkom bij Alpha!

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (58)

Wat hebben we samen een enorme vooruitgang gemaakt op het gebied van de wetenschap, techniek en welvaart. Wat een kennis! Maar zijn we op geestelijk vlak niet achtergebleven? Zijn we in ons streven naar meer niet minder geworden? Gelukkig mogen we blijven vertrouwen op God die ons mensen weer op de juiste plaats zet. Phil Bosmans zegt in zijn boek ‘God, niet te geloven’ het volgende: “Ik geloof in het goede ook al worden zoveel mensen door het kwade geteisterd. Ik geloof in de liefde ook al worden vijandschappen in stand gehouden en de haat gecultiveerd. Ik geloof dat God het oerbeginsel is van het goede.”

Pastoor Kessels

Kerkberichten week 37.

Zaterdag 18 september  2021.

Om 16.00 uur is er een dienst verzorgd door de pastorale dienst Dichterbij.

Om 17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties:

•             Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

•             Jaardienst Piet Kempen

Mededeling.

Het spreekuur op de donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur door parochievrijwilligers is er ook weer.

Voor misintenties etc. kan u daar dan weer fysiek terecht.

Update Religieus Museum de Crypte

In de vorige Gennepenaar hadden we een artikel geplaatst over ons Religieus Museum de Crypte. Er is toen een urgente oproep gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven.

In antwoord hierop hebben zich twee enthousiaste jonge vrijwilligers gemeld om een doorstart te organiseren. Hoogstwaarschijnlijk zullen zij, samen met pastoor Kessels (voorzitter), het bestuur van het museum versterken. Het bestuur is belangrijk, maar zonder de mensen – die de handen uit de mouwen willen slaan en de gasten een mooie rondleiding willen geven in het museum – staan we als bestuur nergens. Willen wij een doorstart maken, dan zijn beide groepen noodzakelijk. Wij werken met passie aan het uitbreiden en toegankelijk maken van de religieuze kunst door de tijd heen. Help ons mee! Meer info en aanmelden via info@museumdecrypte.nl of via pastoor Kessels: 0485-511888

Tienergroep

Wat is onze Tienergroep eigenlijk?

De Tienergroep houden we ongeveer één keer per maand op de vrijdagavond. We komen dan bij elkaar bij een van de tieners thuis of op de pastorie in een van onze parochies. Het doel van deze Tienergroep is dat wij tieners een plek willen geven waar ze zich thuis kunnen voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze iets kunnen leren over God. We hebben iedere Tieneravond een thema. Rondom dat thema gaan we spellen doen, knutselen, zingen, bidden en natuurlijk bij goed weer hebben we buiten sport en ontspanning. Wij starten in het nieuwe schooljaar weer in september. Dus mede namens het kernteam van harte welkom bij de Tienergroep!

Kerkberichten week 35.

Zaterdag 04 september  2021.

Om 16.00 uur is er een viering voor mensen met een o.a. een verstandelijke beperking verzorgd door Dichterbij.

Deze dienst is vanaf deze datum in de oneven weken.

Om 17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties:

•             Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Mededeling.

Het spreekuur op de donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur door parochievrijwilligers start ook weer op.

Voor misintenties etc. kan u daar dan weer fysiek terecht.

Lichtpuntje (57)

Mensen zeggen: ‘wat een ongelooflijk moeilijke tijd maken we door.’ Onze kerkvader Augustinus geeft hier een geniale draai aan. Je kunt het kwaad en slechte tijden búiten jezelf zoeken. Dat is de makkelijke weg. Maar Augustinus zegt: ‘De tijd, dat zijn we zelf’. Het is geen moeilijke tijd, de tijd is wat wij ervan maken. Dat geldt ook nu voor ons, christenen.

Pastoor Kessels