logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Financiële ondersteuning jongeren WJD Portugal

Wist u dat er vanuit onze tienergroep maar liefst vijf jongeren afreizen naar de Wereldjongerendagen in Lissabon deze zomer?

Wist u ook dat u jongeren en hun ouders die minder te besteden hebben hierin kunt ondersteunen?

Wilt u meehelpen het bedrag voor deze reis bij elkaar te krijgen, zodat ook minder vermogende jongeren kunnen deelnemen?

Doe dan een gift via:

NL74RABO 0135035333 ten name van RK Parochie H. Martinus o.v.v. Wereldjongerendagen Portugal

Namens de jongeren: bedankt!

Financiële ondersteuning jongeren WJD Portugal Meer lezen »

Bezorgers: bedankt!

Beste bezorger,

Via deze weg willen we u heel hartelijk danken voor uw jarenlange trouwe inzet voor onze parochie.
Onze parochianen konden steevast rekenen op het parochieblad in hun brievenbus. Daarmee hielp u
niet alleen met het verspreiden van het parochienieuws, maar ook aan het bouwen van onze
gemeenschap en kerk.
Door de jaren heen heeft het blad verschillende namen en vormen gekend: de Martinusfakkel, de
Gennepenaar en inmiddels het Parochieblad Parochiefederatie Gennep. Dat de tijden veranderen
mag duidelijk zijn. Daarmee veranderen ook de wijzen van communiceren. Het is een enorme
uitdaging, met name op financieel gebied een blad zoals het parochieblad uit te geven. Daarbij
opgeteld het feit dat digitaal communiceren inmiddels de standaard is geworden maakt dat we nu
volledig digitaal de toekomst ingaan.
Alle veranderingen hebben tijd nodig, meer nog het wennen aan deze veranderingen. Laten we ook
kijken naar de voordelen: het nieuws kan sneller gedeeld worden, het bereikt zo mogelijk meer
mensen, ook buiten onze parochie en het is beter voor het milieu.

U kunt onze parochie blijven volgen via:
www.parochiefederatiegennep.nl
en
www.facebook.com/ParochieGennep

Via beide kanalen ontvangt u het laatste nieuws, blijft u op de hoogte van bijzondere gebeurtenissen
en kunt u praktische informatie vinden als mistijden, contactgegevens, etc.
U kunt zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief (Parochieblad) door een e-mail te sturen naar:
nieuwsbrief@parochie-martinus-gennep.nl
Mocht dit alles voor u wat lastig zijn, vraag in uw naaste omgeving om hulp of spreek iemand aan
rondom de vieringen in de kerk. Vragende mensen zijn te helpen.
Laten we samen op weg blijven als parochie, waarbij we samenkomen in onze kerkgebouwen en
daarbuiten en zo lijfelijk een gemeenschap vormen en daarbij tussendoor verbonden blijven via de
digitale snelweg.
Nogmaals heel hartelijk dank voor uw trouwe inzet de afgelopen jaren en alle goeds en Gods zegen
voor de toekomst.
Hartelijke groeten,
Kerkbestuur Parochiefederatie Gennep

Bezorgers: bedankt! Meer lezen »

Verjaardag pastoor

Op deze zonovergoten zondagochtend in mei vierden we na de heilige mis de verjaardag van pastoor Kessels. De meesten weten dat hij én natuurlijk zijn broer Marc op 30 mei jarig zijn, maar vandaag was er de gelegenheid tot felicitatie, een kop koffie en overheerlijke Limburgse vlaai.

De bloemen die pastoor werden aangeboden mogen onze kleurrijke parochiefederatie symboliseren die springlevend is. Naast toegezongen te worden door de aanwezige parochianen trakteerde de heer Koenen op een ware mondharmonicasolo!

Dat we in deze ‘wezentijd’ tussen Hemelvaart en Pinksteren samen mogen optrekken richting het hoogfeest en vurig bidden om de komst van de Heilige Geest.

Verjaardag pastoor Meer lezen »

Hemelvaart donderdag 18 mei: dauwtrappen en openluchtmis!

Ja, het komt er weer aan! Het dauwtrappen in Gennep is een traditie die niet meer weg te denken is.

Donderdag (Hemelvaartsdag) 18 mei aanstaande is het weer zover. We verzamelen om 07.00 uur ’s morgens voor de pastorie, Niersdijk 1 en vieren dan om 08.45 uur de Heilige Mis bij de boerderij van Mat Janssen aan het einde van de Looiseweg. Familie Bäumler zal ons weer gidsen door de mooie natuur en zingen tijdens de openluchtmis. Pastoor Uchenna en zijn parochianen uit Kessel (Duitsland) zijn weer te gast bij ons.

Wij wensen allen een gezegende Hemelvaartsdag toe!

Hemelvaart donderdag 18 mei: dauwtrappen en openluchtmis! Meer lezen »

Moederdag

Een hele fijne moederdag gewenst voor alle moeders! Veel sterkte voor eenieder die een moeder moet missen of moeder had willen zijn.

Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid, de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet.

Spreuken 31:25

Moederdag Meer lezen »

Dodenherdenking in Niersstad: ‘Leven met oorlog

Bent U er ook vanavond?

Tekst door: KlikNieuws – Maas- en Niersbode – 30 april 2023

GENNEP | Jaarlijks worden in het hele land de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogssituaties en vredesmissies herdacht. Ook in Gennep wordt op donderdag 4 mei de jaarlijkse herdenkingsceremonie gehouden. Het Gennepse burgercomité De Barmhartige Samaritaan maakt de herdenking op het Vrijheidsplein mogelijk. 

Het standbeeld De Barmhartige Samaritaan in Gennep is ter nagedachtenis aan degenen die voor onze vrijheid hebben gevochten én voor alle oorlogsslachtoffers en de Gennepse slachtoffers van de politionele actie in Nederlands-Indië. Het beeld dat in 1953 werd onthuld is een kunstwerk beeldhouwer Jacob Maris.
Op donderdag 4 mei verzamelen deelnemers aan de dodenherdenking op de Markt in Gennep. Daar vertrekt om 19.30 uur de stoet via de Niersstraat naar het Vrijheidsplein. Mensen die slecht ter been zijn kunnen zich direct rond 19.45 uur op het Vrijheidsplein verzamelen. Op het plein wordt het gedicht Leven in oorlog van stadsdichter Piet Tunnesen voorgedragen en vertelt Hanneke Noy het verhaal Leven met oorlog. Ook klinkt een muzikaal eresaluut. Na de twee minuten stilte zingt het Genneps Vocaal Ensemle (GVE) het Wilhelmus. Na de kransleggingen sluit het GVE af met het Genneps volkslied.

Bron: KlikNieuws – Maas- en Niersbode – 30 april 2023

Link naar artikel: Dodenherdenking in Niersstad: ‘Leven met oorlog’ – Adverteren in Boxmeer, Cuijk, Gennep, Middelaar en Mook | De Maas- en Niersbode | Krant en Online (kliknieuwsmaasenniersbode.nl)

Dodenherdenking in Niersstad: ‘Leven met oorlog Meer lezen »

Dodenherdenking Gennep – 4 mei

Vanavond zal, naast het vanzelfsprekende ‘Wilhelmus’, ook het Genneps volkslied klinken.

Een volkslied waarin de oorlogsterreur doorklinkt, maar niet overwint. Ieder jaar weer meesterlijk verklankt door het Genneps Vocaal Ensemble. Tevens niet te vergeten Gerald Jaspers die zoals ieder jaar weer trouw the last post ten gehore zal brengen.

🎶 Waar de Niers langs kronkelwegen bij een burcht de Maas ontmoet,

Wenkt U Gennep vriendelijk tegen, biedt U zijnen welkomstgroet.

Eed’le burcht, zo fier en stevig, Genneps trots waart gij weleer !

D’Oorlogswoede beukte u hevig, thans ligt gij in puin tenêer !

Hechte poorten, vestingmuren, stad met torens fraai omstuwd,

moest ook gij het schroot verduren door mortiermond uitgespuwd.

Wat ook valle af moog’ verkeren, toch ons hart verandert niet;

Sint Norbertus blijven we eren, Zoon van Genneps grondgebied.

Veilig onder zijne hoede doen wij onzen plicht gestand,

immer naarstig, blij te moede, trouw aan God en vaderland.

Met elkaar in eendracht leven, vreedzaam, wars van twist en nijd,

elk zijn eer en rechten geven blijft ons streven te allen tijd.

Moet er hulp of troost opdagen, moet gedeeld in vreugd’ of leed,

’t zij bij vreemden of bij magen, Gennep is altoos gereed.

Gij, die Gennep zijt genegen, paart uw stem bij ons gezang;

klinke de echo luid ons tegen; ‘ Gennep leve, leve lang ! ‘ 🎶

🇳🇱

#lestweforget2023

Dodenherdenking Gennep – 4 mei Meer lezen »