logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Verjaardag pastoor

Op deze zonovergoten zondagochtend in mei vierden we na de heilige mis de verjaardag van pastoor Kessels. De meesten weten dat hij én natuurlijk zijn broer Marc op 30 mei jarig zijn, maar vandaag was er de gelegenheid tot felicitatie, een kop koffie en overheerlijke Limburgse vlaai.

De bloemen die pastoor werden aangeboden mogen onze kleurrijke parochiefederatie symboliseren die springlevend is. Naast toegezongen te worden door de aanwezige parochianen trakteerde de heer Koenen op een ware mondharmonicasolo!

Dat we in deze ‘wezentijd’ tussen Hemelvaart en Pinksteren samen mogen optrekken richting het hoogfeest en vurig bidden om de komst van de Heilige Geest.

Hemelvaart donderdag 18 mei: dauwtrappen en openluchtmis!

Ja, het komt er weer aan! Het dauwtrappen in Gennep is een traditie die niet meer weg te denken is.

Donderdag (Hemelvaartsdag) 18 mei aanstaande is het weer zover. We verzamelen om 07.00 uur ’s morgens voor de pastorie, Niersdijk 1 en vieren dan om 08.45 uur de Heilige Mis bij de boerderij van Mat Janssen aan het einde van de Looiseweg. Familie Bäumler zal ons weer gidsen door de mooie natuur en zingen tijdens de openluchtmis. Pastoor Uchenna en zijn parochianen uit Kessel (Duitsland) zijn weer te gast bij ons.

Wij wensen allen een gezegende Hemelvaartsdag toe!

Moederdag

Een hele fijne moederdag gewenst voor alle moeders! Veel sterkte voor eenieder die een moeder moet missen of moeder had willen zijn.

Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid, de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet.

Spreuken 31:25

Dodenherdenking in Niersstad: ‘Leven met oorlog

Bent U er ook vanavond?

Tekst door: KlikNieuws – Maas- en Niersbode – 30 april 2023

GENNEP | Jaarlijks worden in het hele land de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogssituaties en vredesmissies herdacht. Ook in Gennep wordt op donderdag 4 mei de jaarlijkse herdenkingsceremonie gehouden. Het Gennepse burgercomité De Barmhartige Samaritaan maakt de herdenking op het Vrijheidsplein mogelijk. 

Het standbeeld De Barmhartige Samaritaan in Gennep is ter nagedachtenis aan degenen die voor onze vrijheid hebben gevochten én voor alle oorlogsslachtoffers en de Gennepse slachtoffers van de politionele actie in Nederlands-Indië. Het beeld dat in 1953 werd onthuld is een kunstwerk beeldhouwer Jacob Maris.
Op donderdag 4 mei verzamelen deelnemers aan de dodenherdenking op de Markt in Gennep. Daar vertrekt om 19.30 uur de stoet via de Niersstraat naar het Vrijheidsplein. Mensen die slecht ter been zijn kunnen zich direct rond 19.45 uur op het Vrijheidsplein verzamelen. Op het plein wordt het gedicht Leven in oorlog van stadsdichter Piet Tunnesen voorgedragen en vertelt Hanneke Noy het verhaal Leven met oorlog. Ook klinkt een muzikaal eresaluut. Na de twee minuten stilte zingt het Genneps Vocaal Ensemle (GVE) het Wilhelmus. Na de kransleggingen sluit het GVE af met het Genneps volkslied.

Bron: KlikNieuws – Maas- en Niersbode – 30 april 2023

Link naar artikel: Dodenherdenking in Niersstad: ‘Leven met oorlog’ – Adverteren in Boxmeer, Cuijk, Gennep, Middelaar en Mook | De Maas- en Niersbode | Krant en Online (kliknieuwsmaasenniersbode.nl)

Dodenherdenking Gennep – 4 mei

Vanavond zal, naast het vanzelfsprekende ‘Wilhelmus’, ook het Genneps volkslied klinken.

Een volkslied waarin de oorlogsterreur doorklinkt, maar niet overwint. Ieder jaar weer meesterlijk verklankt door het Genneps Vocaal Ensemble. Tevens niet te vergeten Gerald Jaspers die zoals ieder jaar weer trouw the last post ten gehore zal brengen.

🎶 Waar de Niers langs kronkelwegen bij een burcht de Maas ontmoet,

Wenkt U Gennep vriendelijk tegen, biedt U zijnen welkomstgroet.

Eed’le burcht, zo fier en stevig, Genneps trots waart gij weleer !

D’Oorlogswoede beukte u hevig, thans ligt gij in puin tenêer !

Hechte poorten, vestingmuren, stad met torens fraai omstuwd,

moest ook gij het schroot verduren door mortiermond uitgespuwd.

Wat ook valle af moog’ verkeren, toch ons hart verandert niet;

Sint Norbertus blijven we eren, Zoon van Genneps grondgebied.

Veilig onder zijne hoede doen wij onzen plicht gestand,

immer naarstig, blij te moede, trouw aan God en vaderland.

Met elkaar in eendracht leven, vreedzaam, wars van twist en nijd,

elk zijn eer en rechten geven blijft ons streven te allen tijd.

Moet er hulp of troost opdagen, moet gedeeld in vreugd’ of leed,

’t zij bij vreemden of bij magen, Gennep is altoos gereed.

Gij, die Gennep zijt genegen, paart uw stem bij ons gezang;

klinke de echo luid ons tegen; ‘ Gennep leve, leve lang ! ‘ 🎶

🇳🇱

#lestweforget2023

Riet Graat-Janssen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Met grote trots mogen we u mededelen dat één van onze trouwste vrijwilligers onderscheiden is met ‘een lintje’ door burgemeester Theunissen.

Mevrouw Riet Graat-Janssen uit Gennep is al ruim 23 jaar actief als vrijwilliger bij de parochiefederatie Gennep, voorheen Sint Martinusparochie. Hier was ze onder andere jarenlang verantwoordelijk voor de bezorging van het parochieblad en mede-organisator van de jaarlijkse deelname aan de Open Monumentendag. Vele jaren maakte ze deel uit van het kerkbestuur. Daarnaast is ze sinds 1990 mantelzorger en ondersteuner van een eenzame oudere man met een verstandelijke beperking in zorginstelling Dichterbij. Bij Buurtvereniging Loodsstraat in Gennep is ze sinds 2001 vrijwilliger en bij de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordelijk Noord Limburg is ze sinds 2010 actief als vrijwilliger en waakt ze regelmatig ’s nachts en soms overdag bij terminaal zieken. Sinds 2011 is ze vrijwilliger bij de BiblioBus in Gennep.

Bron: GennepNewsZes lintjes in gemeente Gennep – GennepNews

Beste Riet, van harte gefeliciteerd namens de gehele parochiefederatie! Werkelijk meer dan verdiend! Hartelijk dank voor al je goede zorgen de afgelopen jaren!

Euregionale pelgrimstocht van Drielandenpunt naar Aken

Net als Maastricht en Susteren kent ook Aken een Heiligdomsvaart. Deze vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 19 juni. Op de tweede dag van de Heiligdomsvaart – zaterdag 10 juni – is er een Euregionale pelgrimstocht vanaf het Drielandenpunt in Vaals naar de Dom in Aken. Parochies worden uitgenodigd om met een groep pelgrims in te schrijven.

Aan deze pelgrimstocht wordt meegewerkt door de bisdommen Aken, Hasselt, Luik, Luxemburg en Roermond. Belangstellenden lopen die dag vanaf het Drielandenpunt naar de Katschhof in het centrum van Aken, waar vervolgens een openluchtviering plaatsvindt.

De wandeltocht van ongeveer 6 kilometer start op zaterdag 10 juni om 8.00 uur vanaf het Drielandenpunt in Vaals. Onderweg zijn er enkele korte bezinningsmomenten. De verwachting is dat de pelgrims rond 10.00 uur bij de Dom aankomen. Om 9.45 uur kunnen belangstellenden voor wie de hele route te lang is zich op de Sankt-Jakobplatz in Aken aansluiten. Van daaruit is het niet ver meer naar de Dom.

Om 11.00 uur is er een openluchtmis met honderden andere deelnemers aan de Heiligdomsvaart. Na de viering is er gelegenheid om de Dom te bezoeken en de relieken te vereren. Daarna kan iedereen op eigen gelegenheid lunchen. Om 15.00 uur is er een korte gebedsdienst met slotzegen in het klooster van de zusters franciscanessen in de Elisabethstraße.

Wie wil kan daarna teruglopen naar Vaals of op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer terugreizen. Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden via de website,

Aanmelden kan via: https://www.bisdom-roermond.nl/aken

Rondleiding groep 8-leerlingen

Deze week kwamen de kinderen van de groepen 8a en 8b van basisschool De Ratel op bezoek, o.l.v. leerkracht Joost van Rens.

Ze kregen een rondleiding in onze Heilige Martinuskerk en het museum De Crypte o.l.v. Daan Lodder. Uit de reacties van de leerlingen blijkt dat ze het leerzaam hebben gevonden.

Palmpasenkruisen knutselen

Gisteren werden er Palmpasenkruisen geknutseld. Aansluitend stond de gezinsmis in de Heilige Norbertuskerk op het programma die weer geweldig werd opgeluisterd door ‘De Muzieknootjes’. We trekken samen op naar de Goede Week.