logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Taizéviering in parochiekerk van de H. Martinus

Vrijdag 25 januari Taizéviering in parochiekerk van de H. Martinus te Gennep.

Protestanten en katholieken leven in Gennep al eeuwen in harmonie met elkaar. Er zijn diverse initiatieven ontplooid om ook samen te vieren en elkaar beter te leren kennen. Komende vrijdagavond 25 januari om 19.00u is er in de St. Martinuskerk in Gennep een oecumenische gebedsviering in Taizéstijl! De aankleding van de kerk zal ook in Taizésfeer worden verzorgd. Het dameskoor, onder leiding van Steven Gerrits, zal de Taizémuziek begeleiden. De Taizéliederen zijn eenvoudig en meditatief. Aanwezigen bidden en zingen samen. Ere zijn ook veel stille momenten. Taizé vieringen spreken vaak jongeren aan. Duizenden jongeren uit heel Europa bezoeken de gemeenschap in Taizé (Frankrijk). Zij leven dan enkele dagen mee met de broeders van de gemeenschap voor ontmoeting en bezinning. Wilt u ook eens proeven van een Taizé viering? Kom dan ook.
Wij nodigen iedereen, van welke achtergrond dan ook, van harte uit voor deze Taizé viering op vrijdagavond 25 januari 2019 om 19.00 uur.

Aanmelding 1e H. Communie en H. Vormsel

Op de basisscholen in Gennep is een aanmeldingsformulier uitgereikt voor de 1e H.Communie (groep 4) en het H. Vormsel (groep 8).

Dit ingevulde formulier graag bij de pastorie (Niersdijk 1) in de brievenbus deponeren.

U kunt de gevraagde gegevens (zie hieronder) ook via e-mail naar pastoor Kessels toesturen: info@parochie-martinus-gennep.nl

Mocht u dit formulier nog niet hebben ontvangen en wilt u graag uw kind aanmelden, neemt u dan contact op met pastoor Kessels via bovenstaand e-mailadres.

AANMELDEN KAN TOT UITERLIJK 12 OKTOBER!

De Levende Kersttocht door de straten van Gennep-zuid

img_0733img_0767

 

 

 

 

 

 

 

   Foto’ s van Pieter Lamers.

Enkele foto’s van de drukbezochte route van de Levende Kersttocht in de straten van Gennep-zuid.  Volgens de organisatie werd er door ongeveer 800 personen deelgenomen. Het weer speelde ook zeer mee, en er was van alles te beleven, te zien en te horen zoals, de Engel, een accordeoniste, schapen, geiten, alpaca, koren , de herberg en in de Norbertuskerk het kindje Jezus in een kribbe geflankeerd door Jozef en Maria.

     Op de Foto’s, ( boven) een van de drie Koningen in gesprek met de deelnemers.     ( onder ) een deel van de vrijwiligers aan de Kersttocht mee werkten.

 

Nellie Lamers-Janssen Lid in de orde van Oranje Nassau

foto fam.welles

Voor het vele werk voor de Norbertusparochie en haar vrijwilligerswerk voor onder andere Pantein en Dichterbij ontving Nellie vrijdagochtend deze door haar zeer verdiende ere medaille.

Pastoor H. Bouman noemde haar op Twitter de parochiële duizendpoot, een omschrijving die zeker passend is voor een deel van Nellie haar vrijwiligersactiviteiten.

Bezoek Ziekenhuizen en Thuis

Bezoek Ziekenhuizen

Iedere week probeer ik als pastoor de zieken in de ziekenhuizen van Boxmeer en Nijmegen te bezoeken. Maar helaas.. veel te vaak blijft de auto in de garage.
Hoe kan dat?
De parochie krijgt van de zieken­huizen geen namen meer door. En als ik dus niet weet dat u er bent, kan ik ook niet attent zijn!
Mogelijk staat uw hoofd er niet naar om mij dan zelf even te bellen; als iemand in de omgeving (familie, vrienden) mij dan in uw naam tipt kom ik even langs.
Een ander misverstand is, dat ik alleen kom als het zeer ernstig lijkt. Ook als u bv op maandag wordt opgenomen voor een knieoperatie en weet dat u vrijdag of zo al weer naar huis kunt gaan, kom ik graag in de loop van de week even langs!

Bezoek thuis

Ook thuis kom ik u natuurlijk graag bezoeken, als u dat wenst. Dat kan om een bijzondere reden, maar ook gewoon zomaar om bv kennis te maken. Ook hier geldt: ik kan dat niet raden!
Wat NIET werkt is, als u op straat of bij een feest mij aanschiet en vraagt of ik “eens een keer” kom. Maak het concreet, zorg dat ik meteen mijn agenda pak en een datum met u afspreek.

Pastoor H.J. Bouman.

9 september 2012: Ziekenzondag

We organiseren de Mis van zondag 9 september samen met de Zonnebloem: deze zondag staat nl. in het teken van de Ziekenzondag.

De Zonnebloem zet zich in voor mensen die niet makkelijk zelfstandig de deur uit kunnen, maar toch graag in contact blijven met mensen.
We zijn er voor iedereen die door ziekte, ouderdom of handicap fysiek beperkt is geraakt, vanaf 18 jaar. Het gaat vooral om personen voor wie persoonlijk contact en deelname aan de maatschappij niet vanzelfsprekend zijn. We zorgen ervoor dat deze mensen niet in een sociaal isolement terechtkomen, maar op stap kunnen of geregeld bezoek krijgen!

In de Mis zal ons Dameskoor zingen en zal bijzonder aandacht worden gegeven aan de leden en de vrijwilligers van de Zonnebloem, en natuurlijk aan de zieken in het algemeen.
Want maar al te vaak wordt “de zieke” tot “de ziekte”: een vraag “hoe gaat het met je” leidt dan tot een gesprek over doktersbezoeken, uitslagen van MRI’s etc. Terwijl het erom moet gaan hoe het met jou als MENS gaat. En het is voor de MENS dat de Zonnebloem zich inzet: dank naar al deze vrijwilligers mag ook best eens uitgesproken worden!
Ook wie helemaal gezond van lijf en leden is, is natuurlijk van harte welkom in deze Mis. Het zal de ander goed doen als u er bent!

Leden van de Zonnebloem zijn via de vereniging geïnformeerd over deze Mis en de gezellige nazit erna. Bent u lid en hebt u dit gemist? Benader dan uw contactpersoon!

Trekking Paaskaars 2012

Veel parochianen hebben loten gekocht voor de jaarlijkse verloting van de Paaskaars. De trekking heeft na afloop van de Viering op 30 juni j.l. plaatsgevonden. Het winnend lot was blauw 435. De gelukkige winnares heeft inmiddels de Paaskaars ontvangen.