logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Lichtpuntje (56)

Van 23 juli tot 8 augustus vinden de Olympische Zomerspelen in Tokyo plaats.

Het grote verschil tussen de Olympische Spelen en het leven als Christen, is misschien dat wij de gouden medaille (eeuwig leven) niet uit eigen kracht bereiken, zelfs niet met de beste trainer. In Tokyo moet je het doen op eigen kracht. Je wordt gecontroleerd op doping. Maar wij hoeven het niet op eigen kracht te doen. Als wij trouw zijn in kleine dingen, dan maakt God ze door zijn zegen groter. Als wij trouw zijn in de liefde, dan wordt ons leven vruchtbaar. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat we Hem de ruimte geven in ons leven, zodat Hij de bron kan zijn van het goede.

Pastoor Kessels

Opvolgen

Pastoor Guido Kessels zal de huidige pastoor Hans Bouman opvolgen in de parochies Sint Martinus en Sint Norbertus te Gennep. Tijdens een bijeenkomst met het kerkbestuur gaf pastoor Kessels aan uit te kijken naar de kennismaking met de parochianen van beide Gennepse parochies en alle inwoners van Gennep.

Pastoor Kessels is 35 jaar en afkomstig uit Stramproy. Na de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade werd hij in 2008 tot priester gewijd. Als kapelaan was hij ruim vijf jaar werkzaam in het parochiecluster Maasbracht, Brachterbeek, Linne en Stevensweert. Nu studeert hij Spirituele Theologie in Rome. Hij hoopt deze Masterstudie eind juni af te ronden, waarna hij naar Gennep verhuist en aan de slag kan gaan. Tot zijn komst zal pastoor Hans Bouman de pastorale zorg voor Gennep blijven verzorgen, waarna hij naar Heerlen zal verhuizen.

Het kerkbestuur heeft de ontmoeting als zeer open en prettig ervaren en is dankbaar dat het bisdom deze kandidaat heeft gevraagd om de nieuwe pastoor van Gennep te worden. Zij zien de gezamenlijke toekomst met vertrouwen tegemoet.

Lichtpuntje (55)

U kent het gezegde: ‘het is kiezen of delen’. Soms moet je kiezen. Kiezen tussen twee vormen van kwaad of twee vormen van goed, kiezen tussen eigen voordeel of andermans belang. Wat is beter, naar de kerk gaan of je naaste helpen? Moet je hier kiezen of delen? Is het niet zo dat je het ene moet doen en het ander niet moet laten? Het eerste gebod is: ‘Bemin God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en al je krachten.’ Het tweede gebod is daaraan gelijk: ‘Bemin je naaste als jezelf.’ Niet God óf je naaste, niet bidden óf werken, niet wetenschappelijk óf gelovig, maar wetenschap én geloof, bidden én werken, God én je naaste.

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (54)

Vaak lijken de machtigen van de aarde de veranderingen in de wereld te bepalen. Maar is dat zo? Kon de heilige maagd Maria zich indenken dat haar leven wezenlijk zou zijn voor de toekomst van de mensenfamilie? Kon de heilige moeder Theresa van Calcutta weten dat haar inzet voor de armen een vloedgolf van naastenliefde in de wereld zou veroorzaken? Evenals zij, zijn er talloze vrijwilligers in onze parochie die op een nederige wijze wegen gaan die vrede bewerken in onze gemeenschap. Zoals de Lofzang van Maria zegt: ‘De machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, de nederigen brengt Hij tot aanzien.’

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (53)

Wat is het mooi om in onze provincie Limburg zoveel wegkapellen te zien, die uit geloof, vroomheid en dankbaarheid zijn opgericht. De vele kapellen in Limburg zijn vaak “iets extra’s” op onze wandel-, of fietsroute. Maar mag God ook wat meer zijn dan alleen “iets extra’s” in ons leven? We leven in een kleiner en kwetsbaarder wordende kerkgemeenschap. Dat is ons inmiddels wel duidelijk. Maar misschien vertrouwen wij daarom méér op Gods kracht en op wat Hij te zeggen heeft dan op wat wij menen te moeten doen. Wanneer u in deze zomer op vakantie gaat of thuis blijft en een wegkapelletje of kerk bezoekt, laat het dan niet alleen bij “iets extra’s”.

Ga op zoek naar God en laat u vinden door Hem, zodat de wereld “iets extra’s” wordt en God alles!

Pastoor Kessels