logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

GEEN PUBLIEKE NACHTMISSEN OP KERSTAVOND

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel, zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen, publiek worden gevierd.

Coronavirus

In verband met de actuele situatie rond de uitbraak van het coronavirus heeft de Bisschoppenconferentie maatregelen genomen. Onze bisschop mgr. Harrie Smeets conformeert zich aan deze maatregelen.
Houd voor de Norbertus parochie in dat er in ieder geval tot eind maart 2020 geen reguliere diensten zijn in de Norbertuskerk.

Dit geld ook voor de diensten verzorgd door pastorale dienst van Dichterbij.

Voor overige info en andere vragen neem contact met pastoor G.J.H. Kessels. 0485-511888

De Gouden Draad (8 )

Eens kwam een oude dame bij monnik Anthonius klagen, dat zij ondanks veelvuldig bidden nooit enig gevoel van Gods tegenwoordigheid had. De monnik gaf haar de raad de eerstkomende weken in het geheel niet te bidden, maar eenvoudig een kwartier te gaan zitten, acht te slaan op de vrede in haar kamer en zich daarover te verheugen en dan voor het aangezicht van God wat te gaan zitten breien. Na enige tijd kwam zij terug en vertelde: “Het is heel merkwaardig. Als ik tot God bid, beter gezegd als ik tot Hem spreek, voel ik niets, maar als ik stil zit, tegenover Hem, dan voel ik mij door zijn liefdevolle aanwezigheid omhuld”. Ook in de Bijbel krijgt het Joodse volk steeds te horen: “Luister !” Bidden is op de eerste plaats dus luisteren i.p.v. maar wat prevelen of praten. Luister naar de stem van God, die spreekt in de stilte. De stilte, als een tweestemmig lied, waarin God en mens elkaar raken. Woorden ontstaan dan vanzelf….

“Het Onze Vader begint, zoals elk gebed, met een kruisteken.

De eerste Christenen gebruikten het kruisteken al in de eerste eeuw. Het kruis als hoogtepunt van Jezus liefde. Deze liefde overwint al het dodelijke zoals de haat. Met mijn vingers van de rechterhand raak ik het voorhoofd aan: dat die liefde ook maar in mijn gedachten mag stromen, zodat ik vredige gedachten krijgt en niet negatief denk. Onze gedachten worden immers vaak gekenmerkt door negatieve emoties, door haat, door jaloezie of afgunst. Het moeten liefdevolle gedachten zijn. Dan met mijn vingers naar mijn onderbuik, daar waarin mijn vitaliteit en seksualiteit stroomt. Alles in mij moet van Christus liefde doortrokken zijn. Erotische kracht moet niet van begeerte doortrokken zijn, maar van liefde. Dan met mijn vingers naar mijn linkerschouder: moge de liefde van Christus vanaf zijn kruis in mijn onbewuste stromen, in de vaak chaotische beelden in mijn dromen, in de diepten van mijn onbewuste waar ik vaak bang voor ben, omdat ik niet weet wat er allemaal in mij leeft. Het kruisteken neemt de angst voor mijn onbewuste weg. Alles is vol van liefde. De linkerschouder staat voor mijn vrouwelijk of intuïtieve kant. Die moet eveneens door liefde doortrokken zijn, niet van liefde die inpalmt, maar van liefde die voedt. Bovendien staat de linkerkant ook voor het hart: ook mijn hart moet vervuld worden van liefde. Daarna raak ik met mijn vingers mijn rechterschouder aan. Die staat voor de bewuste kant. De liefde moet in het bewustzijn doordringen. En ze moet mijn mannelijke kant doordrenken. Wat ik doe, moet uitdrukking geven aan liefde en mag geen bevrediging van mijn behoefte aan macht zijn”. (Uit het boek “School van gebed” van Anselm Grün.) Syrische Christenen zeggen: “In de naam van de Vader, die onze oorsprong is en alles doet evolueren. En van de Zoon, die is afgedaald in de diepten van ons mens-zijn, die ons wil bevrijden van de angst voor het duistere en demonische in ons. En van de H. Geest, die alles in liefdevolle wijsheid verenigt”.

Annette Jetten Sevriens

Taizéviering in parochiekerk van de H. Martinus

Vrijdag 25 januari Taizéviering in parochiekerk van de H. Martinus te Gennep.

Protestanten en katholieken leven in Gennep al eeuwen in harmonie met elkaar. Er zijn diverse initiatieven ontplooid om ook samen te vieren en elkaar beter te leren kennen. Komende vrijdagavond 25 januari om 19.00u is er in de St. Martinuskerk in Gennep een oecumenische gebedsviering in Taizéstijl! De aankleding van de kerk zal ook in Taizésfeer worden verzorgd. Het dameskoor, onder leiding van Steven Gerrits, zal de Taizémuziek begeleiden. De Taizéliederen zijn eenvoudig en meditatief. Aanwezigen bidden en zingen samen. Ere zijn ook veel stille momenten. Taizé vieringen spreken vaak jongeren aan. Duizenden jongeren uit heel Europa bezoeken de gemeenschap in Taizé (Frankrijk). Zij leven dan enkele dagen mee met de broeders van de gemeenschap voor ontmoeting en bezinning. Wilt u ook eens proeven van een Taizé viering? Kom dan ook.
Wij nodigen iedereen, van welke achtergrond dan ook, van harte uit voor deze Taizé viering op vrijdagavond 25 januari 2019 om 19.00 uur.

Aanmelding 1e H. Communie en H. Vormsel

Op de basisscholen in Gennep is een aanmeldingsformulier uitgereikt voor de 1e H.Communie (groep 4) en het H. Vormsel (groep 8).

Dit ingevulde formulier graag bij de pastorie (Niersdijk 1) in de brievenbus deponeren.

U kunt de gevraagde gegevens (zie hieronder) ook via e-mail naar pastoor Kessels toesturen: info@parochie-martinus-gennep.nl

Mocht u dit formulier nog niet hebben ontvangen en wilt u graag uw kind aanmelden, neemt u dan contact op met pastoor Kessels via bovenstaand e-mailadres.

AANMELDEN KAN TOT UITERLIJK 12 OKTOBER!

De Levende Kersttocht door de straten van Gennep-zuid

img_0733img_0767

 

 

 

 

 

 

 

   Foto’ s van Pieter Lamers.

Enkele foto’s van de drukbezochte route van de Levende Kersttocht in de straten van Gennep-zuid.  Volgens de organisatie werd er door ongeveer 800 personen deelgenomen. Het weer speelde ook zeer mee, en er was van alles te beleven, te zien en te horen zoals, de Engel, een accordeoniste, schapen, geiten, alpaca, koren , de herberg en in de Norbertuskerk het kindje Jezus in een kribbe geflankeerd door Jozef en Maria.

     Op de Foto’s, ( boven) een van de drie Koningen in gesprek met de deelnemers.     ( onder ) een deel van de vrijwiligers aan de Kersttocht mee werkten.

 

Nellie Lamers-Janssen Lid in de orde van Oranje Nassau

foto fam.welles

Voor het vele werk voor de Norbertusparochie en haar vrijwilligerswerk voor onder andere Pantein en Dichterbij ontving Nellie vrijdagochtend deze door haar zeer verdiende ere medaille.

Pastoor H. Bouman noemde haar op Twitter de parochiële duizendpoot, een omschrijving die zeker passend is voor een deel van Nellie haar vrijwiligersactiviteiten.