logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Nieuws

Opvolgen

Pastoor Guido Kessels zal de huidige pastoor Hans Bouman opvolgen in de parochies Sint Martinus en Sint Norbertus te Gennep. Tijdens een bijeenkomst met het kerkbestuur gaf pastoor Kessels aan uit te kijken naar de kennismaking met de parochianen van beide Gennepse parochies en alle inwoners van Gennep.

Pastoor Kessels is 35 jaar en afkomstig uit Stramproy. Na de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade werd hij in 2008 tot priester gewijd. Als kapelaan was hij ruim vijf jaar werkzaam in het parochiecluster Maasbracht, Brachterbeek, Linne en Stevensweert. Nu studeert hij Spirituele Theologie in Rome. Hij hoopt deze Masterstudie eind juni af te ronden, waarna hij naar Gennep verhuist en aan de slag kan gaan. Tot zijn komst zal pastoor Hans Bouman de pastorale zorg voor Gennep blijven verzorgen, waarna hij naar Heerlen zal verhuizen.

Het kerkbestuur heeft de ontmoeting als zeer open en prettig ervaren en is dankbaar dat het bisdom deze kandidaat heeft gevraagd om de nieuwe pastoor van Gennep te worden. Zij zien de gezamenlijke toekomst met vertrouwen tegemoet.

Bezoek Ziekenhuizen en Thuis

Bezoek Ziekenhuizen

Iedere week probeer ik als pastoor de zieken in de ziekenhuizen van Boxmeer en Nijmegen te bezoeken. Maar helaas.. veel te vaak blijft de auto in de garage.
Hoe kan dat?
De parochie krijgt van de zieken­huizen geen namen meer door. En als ik dus niet weet dat u er bent, kan ik ook niet attent zijn!
Mogelijk staat uw hoofd er niet naar om mij dan zelf even te bellen; als iemand in de omgeving (familie, vrienden) mij dan in uw naam tipt kom ik even langs.
Een ander misverstand is, dat ik alleen kom als het zeer ernstig lijkt. Ook als u bv op maandag wordt opgenomen voor een knieoperatie en weet dat u vrijdag of zo al weer naar huis kunt gaan, kom ik graag in de loop van de week even langs!

Bezoek thuis

Ook thuis kom ik u natuurlijk graag bezoeken, als u dat wenst. Dat kan om een bijzondere reden, maar ook gewoon zomaar om bv kennis te maken. Ook hier geldt: ik kan dat niet raden!
Wat NIET werkt is, als u op straat of bij een feest mij aanschiet en vraagt of ik “eens een keer” kom. Maak het concreet, zorg dat ik meteen mijn agenda pak en een datum met u afspreek.

Pastoor H.J. Bouman.

9 september 2012: Ziekenzondag

We organiseren de Mis van zondag 9 september samen met de Zonnebloem: deze zondag staat nl. in het teken van de Ziekenzondag.

De Zonnebloem zet zich in voor mensen die niet makkelijk zelfstandig de deur uit kunnen, maar toch graag in contact blijven met mensen.
We zijn er voor iedereen die door ziekte, ouderdom of handicap fysiek beperkt is geraakt, vanaf 18 jaar. Het gaat vooral om personen voor wie persoonlijk contact en deelname aan de maatschappij niet vanzelfsprekend zijn. We zorgen ervoor dat deze mensen niet in een sociaal isolement terechtkomen, maar op stap kunnen of geregeld bezoek krijgen!

In de Mis zal ons Dameskoor zingen en zal bijzonder aandacht worden gegeven aan de leden en de vrijwilligers van de Zonnebloem, en natuurlijk aan de zieken in het algemeen.
Want maar al te vaak wordt “de zieke” tot “de ziekte”: een vraag “hoe gaat het met je” leidt dan tot een gesprek over doktersbezoeken, uitslagen van MRI’s etc. Terwijl het erom moet gaan hoe het met jou als MENS gaat. En het is voor de MENS dat de Zonnebloem zich inzet: dank naar al deze vrijwilligers mag ook best eens uitgesproken worden!
Ook wie helemaal gezond van lijf en leden is, is natuurlijk van harte welkom in deze Mis. Het zal de ander goed doen als u er bent!

Leden van de Zonnebloem zijn via de vereniging geïnformeerd over deze Mis en de gezellige nazit erna. Bent u lid en hebt u dit gemist? Benader dan uw contactpersoon!

Trekking Paaskaars 2012

Veel parochianen hebben loten gekocht voor de jaarlijkse verloting van de Paaskaars. De trekking heeft na afloop van de Viering op 30 juni j.l. plaatsgevonden. Het winnend lot was blauw 435. De gelukkige winnares heeft inmiddels de Paaskaars ontvangen.

Pastorie te koop

Met de benoeming van pastoor Bouman werd vorig jaar duidelijk dat de pastorie van de Norbertusparochie (Norbertplein 18, zie foto) geen priesterwoning meer zal zijn. Het huis wordt nu enkele uren per week gebruikt voor activiteiten die ook in het zaaltje van de kerk plaats kunnen vinden. Na overleg met het bisdom Roermond heeft het kerkbestuur St. Norbertus daarom besloten het huis te verkopen.
Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden bij makelaar Smedema, die ook de aanspreekpersoon is voor verdere afspraken.

2013 Samenloop voor Hoop in Gennep!

Het lijkt nog ver weg, maar volgend jaar juni is er een bijzonder evenement in Gennep, dat wij als parochies van harte ondersteunen.
24 uur lang lopen verschillende sponsorteams een parcours in estafettevorm om geld in te zamelen voor de KWF. Maar minstens zo belangrijk zijn de “survivors”, die mensen die op de één of andere manier deze vreselijke ziekte hebben doorstaan.
Wij zullen ter ondersteuning hier regelmatig aandacht aan besteden en verwijzen u ook graag naar:
http://gennep.samenloopvoorhoop.nl

Zegening brandweerkazerne

De gloednieuwe kazerne, aan de Paesplasweg 2 in Gennep, wordt 31 augustus officieel geopend. Daarbij wordt hij ook gezegend door pastoor Bouman.
Op zaterdag 1 september is er tussen 10.00 en 16.00 uur een open dag voor iedereen die nieuwsgierig is geworden. Er valt voor jong en oud van alles te beleven. Die dag zijn er diverse spectaculaire demonstraties, zoals ‘vlam in de pan’, de blusboot en hulpverlening. Ook kunnen bezoekers zelf ervaren hoe het is om door een met rook gevulde omgeving te lopen. Kinderen kunnen onder andere een kijkje nemen in de diverse indrukwekkende voertuigen en deelnemen aan wateractiviteiten. Natuurlijk is er ook gedacht aan een hapje en drankje. Vanwege de verwachte drukte kunt u het beste met de fiets naar de open dag komen.
Meer informatie? Kijk op www.brandweergennep.nl . Hier staat een uitgebreid overzicht van de activiteiten die tijdens de open dag plaatsvinden en zijn foto’s te zien van de bouw van de kazerne.

27 september 2012 ziekenzalving verpleeghuis Norbertushof

Voor veel mensen heeft ziekenzalving een negatieve bijklank: ze denken aan het “bedienen” of “voorzien” of “laatste sacramenten” zoals dat vroeger werd genoemd. Een hardnekkig beeld, dat maar moeilijk weg te krijgen is!
De ziekenzalving is een Sacrament, dat je kunt ontvangen als je voelt dat het leven kwetsbaar is. Dat kan dus inderdaad op een sterfbed zijn, maar ook als je door leeftijd of gezondheid de zwakheid van het leven ervaart.
Daarom wordt door de pastorale dienst van het verpleeg­huis Norbertushof jaarlijks een gemeenschappelijke viering van de ziekenzalving georganiseerd, waarbij ook eventuele partners van de bewoners aanwezig kunnen zijn of zelf mee het Sacrament kunnen ontvangen, wanneer ze dat willen. Aangezien het sacrament zelf alleen door een priester kan worden toegediend zullen pastor Evelien Roode en pastoor Hans Bouman samen voorgaan in de viering.
Wie de bekendmaking in het verpleeghuis heeft gemist kan alsnog aldaar informeren en zich opgegeven.
In het verzorgingshuis vond een vergelijkbare viering in april plaats; zodra er een nieuwe viering gepland wordt zal dat ook in dit parochieblad bekend worden gemaakt.

Pastoor 45 jaar: 28 september 2012 open huis op de pastorie

Een pastorie is een woon- en werkhuis tegelijk: parochianen zijn daar altijd welkom!
Om dat te benadrukken organi­seerde ik vorig jaar bij mijn 4*11 een “open huis” op de pastorie. Blijkbaar viel dat in goede aarde, want vlaai en drank waren bijna niet aan te slepen! Dus: voor herhaling vatbaar.
Op 28 september bent u dus weer van harte welkom bij het “open huis” aan de Niersdijk 1 en wel:
• ’s morgens van 10.00-12.00 uur
• ’s avonds van 19.30-???
Net zoals vorig jaar: neem geen wijn of chocolade of wat dan ook mee, nergens voor nodig. Ervaar dat niet als “lege handen”, maar als een “open hart”. Het mooiste én het belangrijkste vind ik de ontmoeting met elkaar.
Dus: wanneer u mij proficiat wilt wensen of gewoon nieuwsgierig bent, wanneer u vorig jaar al geweest bent of niet, wanneer u kort wilt komen of wat langer wilt blijven plakken: welkom op 28 september!

Hans Bouman, pastoor.