logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Nieuws

Zondag 4 februari: afscheids-/welkomstviering

Morgenochtend neemt pastoor Guido Kessels afscheid van parochiefederatie Gennep-Heijen. Dit geldt ook voor zijn broer, Marc Kessels. Dit afscheid zal plaatsvinden in en direct na de heilige mis van 10.00 uur in de Heilige Martinuskerk te Gennep. Na afloop van de viering is er de mogelijkheid hem persoonlijk de hand te schudden achterin de kerk.

Morgenochtend zal tevens de opvolger van pastoor, kapelaan Slaven Brajkovic, verwelkomd worden. Ook
hier is er de mogelijkheid hem na de mis persoonlijk te verwelkomen achterin de kerk.

Mocht u er niet bij kunnen zijn dan kunt u de viering live volgen via de Facebookpagina Maasduinencentraal en via het Youtubekanaal van Maasduinencentraal:

Facebook

Maasduinen Centraal – YouTube

Zondag 4 februari: afscheids-/welkomstviering Meer lezen »

Uitnodiging afscheid pastoor & welkom kapelaan

OPEN UITNODIGING

Beste allemaal,


Op zondag 4 februari aanstaande neemt pastoor Guido Kessels afscheid van parochiefederatie
Gennep-Heijen. Dit geldt ook voor zijn broer, Marc Kessels. Dit afscheid zal plaatsvinden in en direct na de heilige mis van 10.00 uur in de Heilige Martinuskerk te Gennep.

Na afloop van de viering is er de mogelijkheid hem persoonlijk de hand te schudden achterin de kerk.


In dezelfde viering zal de opvolger van pastoor, kapelaan Slaven Brajkovic verwelkomd worden. Ook
hier is er de mogelijkheid hem na de mis persoonlijk te verwelkomen achterin de kerk.


Bij deze bent u van harte uitgenodigd.


Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en u te mogen begroeten op 4 februari
aanstaande.


Met vriendelijke groet,


Kerkbestuur parochiefederatie Gennep-Heijen

Uitnodiging afscheid pastoor & welkom kapelaan Meer lezen »

Opvolgers bekend

Vandaag is in de parochiefederatie Gennep-Heijen en Bergen, Afferden en Siebengewald bekend geworden dat pastoor Guido Kessels zal worden opgevolgd door pastoor Rick Blom en kapelaan Slaven Brajkovic. Op zondag 4 februari wordt pastoor Kessels uitgezwaaid en kapelaan Brajkovic verwelkomd.

Kapelaan Brajkovic wordt het gezicht van parochiefederatie Gennep-Heijen. Pastoor Blom blijft dat als pastoor voor de parochiefederatie Bergen, Afferden en Siebengewald en krijgt daar nu de verantwoordelijkheid van Gennep-Heijen bij. Kapelaan Brajkovic zal de pastorie bij de Martinuskerk gaan betrekken.

Zie ook: Bisdom Roermond | Nieuws en wetenswaardigheden uit het bisdom Roermond (bisdom-roermond.nl)

Foto: Bisdom Roermond

Opvolgers bekend Meer lezen »

Afscheid pastoor & welkom opvolger

Komend weekend zal bekend worden gemaakt door wie pastoor Kessels wordt opgevolgd.

Het kerkbestuur is druk bezig het afscheid van pastoor Kessels vorm te geven. Binnenkort wordt hierover gecommuniceerd op onze website, Facebookpagina en lokale media.

Voor nu is het goed te weten dat het afscheid zal plaatsvinden in de Heilige Mis in de Heilige Martinuskerk van Gennep op zondag 4 februari om 10.00 uur. Alle andere vieringen in dat weekend komen te vervallen, zowel in Heijen als Gennep. Bij deze bent u alvast van harte uitgenodigd de viering bij te wonen.

Later meer informatie.

Afscheid pastoor & welkom opvolger Meer lezen »

Parochieblad januari-maart

Helaas ondervinden we problemen met het verzenden van ons parochieblad aan abonnees. Er blijkt een storing te zijn die vooral de Gmail-adressen betreft. Wanneer u een Gmail-adres heeft en u enige tijd het parochieblad niet meer ontvangt dan is deze storing hier debet aan. We proberen een oplossing te vinden. Tot die tijd kunt u het parochieblad via onze website of Facebookpagina lezen en downloaden. Zegt het voort, zodat mensen er van weten! Hartelijk dank!

Parochieblad januari-maart Meer lezen »

Collecte Blauwe Zusters

Op kerstavond om 19.30 uur in de Heilige Martinuskerk en op Eerste Kerstdag om 09.30 uur in de Heilige Dionysiuskerk en om 11.00 uur in de Heilige Norbertuskerk zullen er Blauwe Zusters aanwezig zijn.

Zij houden een deurcollecte, waarover in de bijlagen meer informatie. Van harte aanbevolen! Denkt u dan eventueel aan contant geld? Alvast hartelijk dank!

Collecte Blauwe Zusters Meer lezen »

Nieuwe benoeming pastoor Kessels

Pastoor Guido Kessels is benoemd als de nieuwe pastoor van de parochiefederatie Echt, Pey, Sint-Joost, Koningsbosch en Maria-Hoop. 

Zie: Bisdom Roermond | Nieuws en wetenswaardigheden uit het bisdom Roermond (bisdom-roermond.nl)

Dit besluit heeft behoorlijke indruk gemaakt binnen onze parochiefederatie. In pastoor Kessels verliezen we een betrokken, inspirerend, kundig en pastoraal hoeder van onze geloofsgemeenschap. Desalniettemin feliciteren we hem en zijn nieuwe parochiefederatie van harte met deze benoeming en kunnen we in dankbaarheid terugkijken op al het goede dat er de afgelopen jaren samen met pastoor en parochianen is opgebouwd.

Als kerkbestuur zullen we ons, samen met de nieuwe pastoor (op dit moment nog niet bekend), onverminderd blijven inzetten voor de parochiefederatie.

Vooraleer gaan we samen op weg naar Kerstmis.

Nieuwe benoeming pastoor Kessels Meer lezen »

Kerk in kerstsferen

Vanmiddag is de kerk weer in kerstsferen gebracht door een groep vrijwilligers.

De kerstbomen werden opgezet, de kerststal ingericht en aangekleed en een prachtige tafel met kersttafereeltjes gerealiseerd. De pilaren zijn wederom versierd met mooie bloemstukken. Dit weekend vieren we de derde zondag van de Advent: ‘Gaudete’, oftewel ‘Verheugt U’. Gaudete | KRO-NCRV

We vieren deze Gaudetezondag in de kerk en niet in de dagkapel. Welkom allen, zondag 17 december om 11.00 uur!

Verheugt U!

Kerk in kerstsferen Meer lezen »