logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Lichtpuntje

Lichtpuntje (58)

Wat hebben we samen een enorme vooruitgang gemaakt op het gebied van de wetenschap, techniek en welvaart. Wat een kennis! Maar zijn we op geestelijk vlak niet achtergebleven? Zijn we in ons streven naar meer niet minder geworden? Gelukkig mogen we blijven vertrouwen op God die ons mensen weer op de juiste plaats zet. Phil Bosmans zegt in zijn boek ‘God, niet te geloven’ het volgende: “Ik geloof in het goede ook al worden zoveel mensen door het kwade geteisterd. Ik geloof in de liefde ook al worden vijandschappen in stand gehouden en de haat gecultiveerd. Ik geloof dat God het oerbeginsel is van het goede.”

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (58) Meer lezen »

Lichtpuntje (57)

Mensen zeggen: ‘wat een ongelooflijk moeilijke tijd maken we door.’ Onze kerkvader Augustinus geeft hier een geniale draai aan. Je kunt het kwaad en slechte tijden búiten jezelf zoeken. Dat is de makkelijke weg. Maar Augustinus zegt: ‘De tijd, dat zijn we zelf’. Het is geen moeilijke tijd, de tijd is wat wij ervan maken. Dat geldt ook nu voor ons, christenen.

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (57) Meer lezen »

Lichtpuntje (56)

Van 23 juli tot 8 augustus vinden de Olympische Zomerspelen in Tokyo plaats.

Het grote verschil tussen de Olympische Spelen en het leven als Christen, is misschien dat wij de gouden medaille (eeuwig leven) niet uit eigen kracht bereiken, zelfs niet met de beste trainer. In Tokyo moet je het doen op eigen kracht. Je wordt gecontroleerd op doping. Maar wij hoeven het niet op eigen kracht te doen. Als wij trouw zijn in kleine dingen, dan maakt God ze door zijn zegen groter. Als wij trouw zijn in de liefde, dan wordt ons leven vruchtbaar. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat we Hem de ruimte geven in ons leven, zodat Hij de bron kan zijn van het goede.

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (56) Meer lezen »

Lichtpuntje (55)

U kent het gezegde: ‘het is kiezen of delen’. Soms moet je kiezen. Kiezen tussen twee vormen van kwaad of twee vormen van goed, kiezen tussen eigen voordeel of andermans belang. Wat is beter, naar de kerk gaan of je naaste helpen? Moet je hier kiezen of delen? Is het niet zo dat je het ene moet doen en het ander niet moet laten? Het eerste gebod is: ‘Bemin God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en al je krachten.’ Het tweede gebod is daaraan gelijk: ‘Bemin je naaste als jezelf.’ Niet God óf je naaste, niet bidden óf werken, niet wetenschappelijk óf gelovig, maar wetenschap én geloof, bidden én werken, God én je naaste.

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (55) Meer lezen »

Lichtpuntje (54)

Vaak lijken de machtigen van de aarde de veranderingen in de wereld te bepalen. Maar is dat zo? Kon de heilige maagd Maria zich indenken dat haar leven wezenlijk zou zijn voor de toekomst van de mensenfamilie? Kon de heilige moeder Theresa van Calcutta weten dat haar inzet voor de armen een vloedgolf van naastenliefde in de wereld zou veroorzaken? Evenals zij, zijn er talloze vrijwilligers in onze parochie die op een nederige wijze wegen gaan die vrede bewerken in onze gemeenschap. Zoals de Lofzang van Maria zegt: ‘De machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, de nederigen brengt Hij tot aanzien.’

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (54) Meer lezen »

Lichtpuntje (53)

Wat is het mooi om in onze provincie Limburg zoveel wegkapellen te zien, die uit geloof, vroomheid en dankbaarheid zijn opgericht. De vele kapellen in Limburg zijn vaak “iets extra’s” op onze wandel-, of fietsroute. Maar mag God ook wat meer zijn dan alleen “iets extra’s” in ons leven? We leven in een kleiner en kwetsbaarder wordende kerkgemeenschap. Dat is ons inmiddels wel duidelijk. Maar misschien vertrouwen wij daarom méér op Gods kracht en op wat Hij te zeggen heeft dan op wat wij menen te moeten doen. Wanneer u in deze zomer op vakantie gaat of thuis blijft en een wegkapelletje of kerk bezoekt, laat het dan niet alleen bij “iets extra’s”.

Ga op zoek naar God en laat u vinden door Hem, zodat de wereld “iets extra’s” wordt en God alles!

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (53) Meer lezen »

Lichtpuntje (52)

Ons Genneperhuis was een burcht en versterkte vesting aan de monding van de Niers in de Maas. Een sterke burcht waar je veilig was. Het beroemdste boek van de Spaanse heilige Teresa van Avila is: ‘El castillio interior’, ‘Het kasteel van de ziel’. Dit werd later vertaald met de titel: ‘De innerlijke burcht’. Teresa zocht God in het binnenste van haar hart. In dit boek vergelijkt ze de ziel met een kasteel. In het centrale vertrek woont God, maar de duivel houdt de mens in de buitenste vertrekken. Teresa geeft ons mee dat nederigheid de beste garantie is op vooruitgang als christen. Besef dat je ziel als een kasteel is, bewaak het goed door veel te bidden en bij God te blijven!

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (52) Meer lezen »