logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Bedevaart Kranenburg

Zondag 1 september 2024
Verzamelen wandelaars bij Heilige Martinuskerk: 06.30 uur
Vertrek van de wandelaars bij de Heilige Martinuskerk te Gennep: 06.45 uur
Korte pauze met koffie en thee: rond 08.30 uur
Heilige mis in de Peter- en Pauluskerk te Kranenburg: 10.00 uur
Na de Heilige mis is er kaffee und kuchen in de parochiezaal tegenover de kerk
Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom met de fiets of auto.

Heilig Kruis van Kranenburg
Tijdens de Paasmis, in het jaar 1280, ontvangt in het Duitse Kranenburg een schaapsherder het Heilig Sacrament. Het lukt de arme jongen niet om het gezegende stukje brood door te slikken. Na de mis trekt hij het Rijkswoud in waar hij de hostie verstopt tussen twee takken, hoog in een holle eikenboom. Terug bij zijn schaapjes, krijgt de jonge herder berouw.
Hij gaat naar de kerk en biecht zijn zonde op en wijst zijn biechtvader de weg naar de schuilplaats. Deze klimt in de bewuste eikenboom. Juist als hij zijn arm uitstrekt om de hostie te bergen, schiet het Heilig Sacrament onder zijn handen verder de holle boom in. De pastoor is machteloos; de hostie onbereikbaar. Teleurgesteld keren de mannen terug naar huis. Zo’n 28 jaren verstrijken. De hertog van Gelre schenkt de eens zo onfortuinlijke pastoor wat brandhout. Het uit het Rijkswoud afkomstige hout wordt gekapt en gekloofd. Groot is de verbazing als er bij de eerste klap een 80 centimeter groot houten beeld uit de boom rolt. De geconsacreerde hostie is uitgegroeid tot een beeld van de gekruisigde Christus.
Het nieuws van de wonderbaarlijke metamorfose verspreidt zich als een lopend vuurtje. Vele pelgrims vinden de weg naar Kranenburg, dat door de enorme toeloop al spoedig uitgroeit tot het grootste bedevaartsoord in het hertogdom. Het eenvoudige bedevaartskapelletje dat direct wordt gebouwd na de kostbare vondst, wordt in 1436 vervangen door een
grotere bedevaartskerk. Daar kan het Christusbeeld nog altijd bewonderd of vereerd worden.

Bedevaart Kranenburg Meer lezen »

Dankviering & autozegening

Vandaag stond de dankviering op het programma. De communicantjes van dit jaar zorgen voor het openings- en dankwoord en hielpen mee bij de voorbeden. Ook bijna alle vormelingen waren er en ‘De Muzieknootjes’ zorgden voor de muziek. Het was een hele fijne mis waarin samen vieren en vooral danken centraal stond.

Hierna trokken kapelaan en misdienaar naar buiten waar elk voertuig gezegend kon worden. Dat de heilige Christoffel de reizigers mag beschermen op al hun wegen.

Dankviering & autozegening Meer lezen »

Vormsel

Afgelopen vrijdag deden de kinderen hun vormsel. De vormselviering werd geleid door vicaris Goulmy, bijgestaan door kapelaan Slaven en pastoor Blom; het geheel muzikaal opgeluisterd door Martin Wilbers.

Het was een indrukwekkende en mooie viering die onze vormelingen nog lang bij zal blijven. Dat de Heilige Geest hen mag bijstaan en voorgaan op hun levenspad.

Vormsel Meer lezen »

Parochieblad juli & augustus

Het mooie weer en de zomer is (voorlopig) eindelijk aangebroken en de vakanties gaan beginnen. Daarom bevelen wij van harte de autozegening aan van komende zondag. Zondag is ook de dankviering van de communicantjes, ook daar van harte welkom. In het parochieblad staat o.a. het nieuwsbericht over onze nieuwe bisschop, nog een reden om dankbaar voor te zijn. 

Helaas ondervinden wij nog steeds problemen met het versturen van ons parochieblad naar sommige e-mailadressen. Het beperkte zich eerst tot met name Gmail-adressen, maar jammer genoeg blijkt nu dat er meer e-mailadressen onze mails niet ontvangen. Weet dat we bezig zijn met het oplossen van dit probleem. Tot die tijd kunnen we helaas alleen doorverwijzen naar de Facebookpagina (ook te bezoeken zonder Facebook-account) en de website van de parochiefederatie. 

Parochieblad juli & augustus Meer lezen »

Dankviering & autozegening

Zondag 30 juni a.s. staat de traditionele autozegening weer op het progamma. Naast auto’s en vrachtwagens, kunnen alle vervoersmiddelen gezegend worden, van rollator tot step en van fiets tot scootmobiel.

Voorafgaand aan de autozegening staat om 11.00 uur de dankviering op het programma, welke zal worden opgeluisterd door ons kinderkoor ‘De Muzieknootjes’.

Van harte welkom!

Dankviering & autozegening Meer lezen »

Vormsel

Vicaris Goulmy, directeur van Missio Nederland, komt in Gennep het Vormsel toedienen aan kinderen van groep 8, die de grote stap gaan maken naar het middelbaar onderwijs.

Deze kinderen krijgen de heilzame heilige olie toegediend en de zegen van de Heilige Geest opgelegd. Je zou het álle kinderen gunnen in deze hectische en verwarrende tijd. Opdat ze de goede weg kunnen gaan en hun persoonlijke ontwikkeling, hun talenten tot volle bloei kunnen komen.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Vooral alle kinderen van groep 8 en hun ouders, grootouders en familie.
Datum: Vrijdag 28 juni
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Heilige Martinuskerk te Gennep

Vormsel Meer lezen »

Mgr. Ron van den Hout nieuwe bisschopvan Roermond

ROERMOND – Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom
Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus
Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind
vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond.


Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden.
Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in
Roermond de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur
van het bisdom Roermond over.


Afkomst
Mgr. Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout is op 11 november 1964 geboren in Tilburg
als oudste in een Brabants gezin van drie kinderen. Hij groeide op in Diessen, een dorp in de
huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg. Afkomstig uit een familie met een
agrarische achtergrond koos Mgr. Van den Hout aanvankelijk voor een studie aan de Hogere
Tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch. Na het afronden van deze opleiding besloot hij een andere
weg in te slaan en gehoor te geven aan zijn priesterroeping. Van 1987 tot 1993 volgde hij de
priesteropleiding aan het Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch. Op 5 juni 1993 werd hij tot
priester gewijd. Daarna werkte hij nog een jaar als kapelaan in zijn stageparochie in Helmond.


Studie
Van 1994 tot 1997 studeerde Mgr. Van den Hout Bijbelse Theologie aan de Pauselijke
Universiteit Gregoriana in Rome en behaalde hij een licentiaat in het Oude Testament. Terug in
het bisdom van ’s-Hertogenbosch werkte hij als pastoor van Drunen-Elshout en de
Bommelerwaard, als deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel (2009-2012).
Tegelijkertijd werkte hij aan een dissertatie die in 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen
werd verdedigd. Vanaf 2012 tot 2017 was Mgr. Van den Hout vicaris-generaal van het bisdom
van ’s-Hertogenbosch. Ook gaf hij les aan diverse priesteropleidingen, waaronder het
grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waar hij zes jaar docent Oude Testament was. Op 1 april
2017 werd Mgr. Van den Hout benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij koos toen
voor de wapenspreuk ‘In exilio spes’ (In ballingschap is er hoop).


Welkom
Diocesaan administrator Mgr. Rene Maessen en hulpbisschop Mgr. Everard de Jong zijn zeer verheugd met de benoeming van Mgr. Van den Hout en heten hem mede namens het kathedraal
kapittel en de medewerkers van het bisdom Roermond van harte welkom in Limburg. Zij zijn ervan overtuigd dat hij een waardige opvolger zal zijn van de helaas veel te vroeg overleden Mgr. Smeets.

Bron: Bisdom Roermond

Mgr. Ron van den Hout nieuwe bisschopvan Roermond Meer lezen »

Verloting paaskaarsen

Vandaag werden de paaskaarsen uit 2020 en 2023 verloot. Aan het einde van de viering mochten onze jongst aanwezige parochianen pastoor Blom assisteren met het trekken van de lootjes.

Helaas bevonden de gelukkigen zich niet onder de mensen in de kerk. Op de foto’s is te zien welk lotnummer recht geeft op welke paaskaars. Bent u één van die gelukkigen of heeft u zelfs de jackpot van twee kaarsen? Meld u zich dan de eerstvolgende Heilige Mis in de sacristie van de Martinuskerk waar beide kaarsen bewaard worden.

In het geval dat de kaarsen de komende weken niet worden afgehaald, dan wordt er gezocht naar een andere, passende bestemming.

Verloting paaskaarsen Meer lezen »

Wandeltocht naar Kevelaer

Op vrijdag 6 september lopen wij vanaf Gennep een contemplatieve wandeling naar Kevelaer. De tocht, die ieder jaar een ander thema heeft, gaat over velden, langs boerenweggetjes en bos.


We beginnen deze dag om 7 uur met een kopje koffie of thee en een openingsbijeenkomst omlijst met muziek. De gehele lengte is 28 kilometer, maar er zijn onderweg voldoende rustpunten. Zoals rond half elf een stop in een lommerrijke tuin met koffie en cake. Een lunch rond een uur, waarvoor je wel zelf een lunchpakketje moet meenemen, voor koffie, thee en fris wordt gezorgd.


Dan nog een korte stop in het Zwijnenbos, en aan het einde van de wandeling een bijeenkomst in de Hubertuskapel in Kevelaer. Waarna iedereen op eigen gelegenheid naar Kevelaer loopt, waar een diner op ons wacht in Restaurant Alt Derp. Rond 20.00 uur brengt een bus ons weer terug naar Gennep.


Kosten €40,00 per persoon.
Voor meer info: ingeborgscheepers@gmail.com, tel.nr. 06 203 01 205

Wandeltocht naar Kevelaer Meer lezen »