logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

St.Norbertus Gennep-Zuid

Vrijwilligersbrunch Zuid

Op zondag 23 september 2012 biedt het kerkbestuur van de parochie H. Norbertus (Gennep-Zuid) een brunch aan als blijk van waardering voor alle vrijwilligers die zich iedere keer weer voor de parochie inzetten.
Als het goed is ontvangen alle vrijwilligers van de parochie Norbertus daarvoor één dezer dagen een uitnodiging.
Mocht u als vrijwilliger die uitnodiging niet ontvangen hebben, wees dan niet beledigd: mogelijk is er dan iets bij de verspreiding van de uitnodigingen fout gegaan. Daarom dit artikeltje om u dan uit te nodigen: meld u zich even bij één van de bestuursleden, dan komt het allemaal goed.
Dank voor uw inzet!

Vrijwilligersbrunch Zuid Meer lezen »

Agenda relevante data 2012

Om overzicht te blijven houden over de veelheid van activiteiten zullen we regelmatig een agenda voor de komende periode publiceren. Ook relevante data die wat verder weg liggen zullen er een plaats vinden, zodat u ermee rekening kunt houden.

Za 01-09 Open dag nieuwe Brandweerkazerne
Zo 02-09 06.30 Voetbedevaart Kranenburg
Za 08-09 Gennep verwelkomt nieuwe burgers
Zo 09-09 10.00 H. Mis ziekenzondag
Zo 23-09 Vrijwilligers Norbertusparochie
Do 27-09 19.00 Gez. Ziekenzalving verpleeghuis
Vr 28-09 10.00 Open Huis pastorie
19.30 Open Huis pastorie
Wo 03-10 Herdenking speedbootongeluk
Za 06-10 19.00 Gastkoor St. Gregorius Landgraaf
Zo 07-10 KBO bedevaart Kevelaer
Vr 26-10 Proms Harmonie
Za 27-10 17:45 Norbertuskerk Allerzielen
Za 27-10 Proms Harmonie
Zo 28-10 15:00 Martinuskerk Allerzielen
Vr 02-11 Voorronde liedjesavond
Zo 11-11 Sint Maarten
Zo 11-11 Opening Carnavalsseizoen
Ma 12-11 Gildemis
Ma 12-11 Katholieke Klets Club Dichterbij
Za 17-11 Teeravond Gilde
Za 01-12 Liedjesavond
Di 18-12 14:00 Mis Zonnebloem Norbertuskerk

2013:
Za 08-06 Samenloop voor Hoop

Agenda relevante data 2012 Meer lezen »

10.000 in de regen

Indrukwekkend was de stemming
onder de plensbui, die tijdens de H. Mis
op een groot plein over hen neerdaalde.

Aandachtig, devoot en vooral geduldig.
En dat terwijl je kletsnat wordt
en er geen einde lijkt te komen aan die bui.

Is dat niet vergelijkbaar
met de situatie van de meeste jonge mensen
die hun geloof willen beleven
en actief willen zijn binnen de Kerk?

Van alle kanten worden er kanttekeningen geplaatst
bij geloof en vooral bij Kerk.
En de verhalen die we over sommige leiders,
vaak uit het verleden, horen
dragen daartoe het hunne bij.

Nee, voor jonge mensen is het op dit moment
niet gemakkelijk om er voluit voor te gaan.

Dat alles maakt het moeilijk om te ontdekken
waar het bij geloof en Kerk eigenlijk om draait:
om Jezus Christus, Gods Zoon,
die in de wereld kwam om ons de weg te wijzen
in de duisternis van lijden, dood en kwaad.

Wie Jezus écht eenmaal ontmoet,
raakt niet zo gauw meer van de kook.

Daarvandaan dat ik zo onder de indruk was
van die 10.000 jongens en meisjes
in de regen in Kevelaer.

Frans Wiertz

bisschop van Roermond

10.000 in de regen Meer lezen »

Hé, wat is dat????

Inderdaad… iets nieuws! De Martinusfakkel en het Parochie Bulletin St. Norbertus gaan samen hand-in-hand verder volgens het principe: samen sta je sterk!
Een nieuwe naam is er nog niet, daarom de ????? bovenaan deze openingspagina. Graag horen we van u suggesties (adressen: zie hiernaast) voor een nieuwe, toekomstbestendige naam. Een vlag die de lading dekt!
Wat zou die lading dan moeten zijn? Waarom dit blad? In deze eerste editie vindt u een aanzet, die later nog verder uitgebouwd zal worden:
• 12 pagina’s A4 waarvan maximaal ¼ advertenties.
• Middenin aparte informatie per kerkgebouw.
• Natuurlijk is er aandacht voor wat in beide parochies speelt;
• De één voelt zich wat meer thuis in de intiemere Norbertuskerk, de andere in de statige Martinuskerk. Deze voorkeuren hoeven niet samen te vallen met de straat waarin je woont. Waar je in de kom Gennep ook woont, iedereen krijgt nu dezelfde info aangereikt.
• Een parochie is allereerst een gemeenschap van mensen. Door foto’s van b.v. bruidsparen en activiteiten krijgt de gemeenschap een gezicht.
• We willen ook aandacht besteden aan andere zaken die ons als gemeenschap raken: van Goede Herder voor de KBO tot Zonnebloem tot de nieuwe brandweerkazerne.
We willen ons zo ook bij-de-tijd presenteren: kerk en geloof zijn niet achterhaald, maar zoeken juist anno 2012 naar nieuwe vormen, ze zijn meer dan de moeite waard! En het mooiste van alles is: in principe moet dit blad door de adverteerders en door de vrijwillige bezorgers kostendekkend kunnen draaien. Dat was bij de vorige blaadjes per parochie ook het geval: voor hetzelfde geld dus meer!

Een bijzonder woord van dank is zeker op z’n plaats voor Sjang Noij van printmarkt.eu. Vele uren heeft hij meegedacht over het format. Opmaak en inhoud worden door hem en zijn medewerkers nauwkeurig gecontroleerd, hij behandelt het advertentiedeel en als klap op de vuurpijl biedt hij ons het financieel wat moeilijkere startjaar het buitenblad in kleur aan tegen de prijs van zwart-wit. Dank, dank, dank!

Hoe gaat het verder? Dat is aan ons allemaal. Wat vindt u ervan? Wat spreekt u aan, wat hoeft niet zo? Wat zou ook een goed idee kunnen zijn? Laat het weten via de kerkbestuursleden, de brievenbussen van de pastorieën of op info@parochie-martinus-gennep.nl of kerk@norbertusparochie.nl. Wat we voor 26 september ontvangen kunnen we bespreken in de redactie en desgewenst al inbrengen bij de volgende editie. Ook zijn extra adverteerders natuurlijk bijzonder uitgenodigd.

Samen gaan we vooruit: bouwt u mee met Bouman?

Alle goeds voor u en de uwen!
Namens de redactie, kerkbestuur St. Martinus en kerkbestuur St. Norbertus,

Hans Bouman, pastoor.

Hé, wat is dat???? Meer lezen »