logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

St.Norbertus Gennep-Zuid

Kerkberichten week 52

Vrijdag 25  december  2020.

Om 09.30 uur is een H. Mis met leden van het Gemengd koor.

      Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

Nellie Derks-Rutten en overleden familie

Harrie Burgers en overleden familie Burgers-Vullings

Peter Witteveen

Overleden familie Witteveen-Poorts

Zaterdag 26  december  2020.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

      Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

            Overleden familie Ploum-Wings

            Overleden familie Beijer-Kool

Kerkberichten week 52 Meer lezen »

GEEN PUBLIEKE NACHTMISSEN OP KERSTAVOND

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel, zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen, publiek worden gevierd.

GEEN PUBLIEKE NACHTMISSEN OP KERSTAVOND Meer lezen »

Coronavirus

In verband met de actuele situatie rond de uitbraak van het coronavirus heeft de Bisschoppenconferentie maatregelen genomen. Onze bisschop mgr. Harrie Smeets conformeert zich aan deze maatregelen.
Houd voor de Norbertus parochie in dat er in ieder geval tot eind maart 2020 geen reguliere diensten zijn in de Norbertuskerk.

Dit geld ook voor de diensten verzorgd door pastorale dienst van Dichterbij.

Voor overige info en andere vragen neem contact met pastoor G.J.H. Kessels. 0485-511888

Coronavirus Meer lezen »