logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

St.Norbertus Gennep-Zuid

Kerkberichten week 12

Zaterdag 27 maart 2021

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Indien mogelijk zingt het kinderkoor de Palmpasen mis, dit onder voorbehoud i.v.m. covid-19 maatregelen.

  Intenties: 

·         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

  •