logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

St.Norbertus Gennep-Zuid

Kerkberichten week 37.

Zaterdag 18 september  2021.

Om 16.00 uur is er een dienst verzorgd door de pastorale dienst Dichterbij.

Om 17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties:

•             Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

•             Jaardienst Piet Kempen

Mededeling.

Het spreekuur op de donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur door parochievrijwilligers is er ook weer.

Voor misintenties etc. kan u daar dan weer fysiek terecht.

Kerkberichten week 37. Meer lezen »

Update Religieus Museum de Crypte

In de vorige Gennepenaar hadden we een artikel geplaatst over ons Religieus Museum de Crypte. Er is toen een urgente oproep gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven.

In antwoord hierop hebben zich twee enthousiaste jonge vrijwilligers gemeld om een doorstart te organiseren. Hoogstwaarschijnlijk zullen zij, samen met pastoor Kessels (voorzitter), het bestuur van het museum versterken. Het bestuur is belangrijk, maar zonder de mensen – die de handen uit de mouwen willen slaan en de gasten een mooie rondleiding willen geven in het museum – staan we als bestuur nergens. Willen wij een doorstart maken, dan zijn beide groepen noodzakelijk. Wij werken met passie aan het uitbreiden en toegankelijk maken van de religieuze kunst door de tijd heen. Help ons mee! Meer info en aanmelden via info@museumdecrypte.nl of via pastoor Kessels: 0485-511888

Update Religieus Museum de Crypte Meer lezen »

Tienergroep

Wat is onze Tienergroep eigenlijk?

De Tienergroep houden we ongeveer één keer per maand op de vrijdagavond. We komen dan bij elkaar bij een van de tieners thuis of op de pastorie in een van onze parochies. Het doel van deze Tienergroep is dat wij tieners een plek willen geven waar ze zich thuis kunnen voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze iets kunnen leren over God. We hebben iedere Tieneravond een thema. Rondom dat thema gaan we spellen doen, knutselen, zingen, bidden en natuurlijk bij goed weer hebben we buiten sport en ontspanning. Wij starten in het nieuwe schooljaar weer in september. Dus mede namens het kernteam van harte welkom bij de Tienergroep!

Tienergroep Meer lezen »

Kerkberichten week 35.

Zaterdag 04 september  2021.

Om 16.00 uur is er een viering voor mensen met een o.a. een verstandelijke beperking verzorgd door Dichterbij.

Deze dienst is vanaf deze datum in de oneven weken.

Om 17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties:

•             Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Mededeling.

Het spreekuur op de donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur door parochievrijwilligers start ook weer op.

Voor misintenties etc. kan u daar dan weer fysiek terecht.

Kerkberichten week 35. Meer lezen »