Eucharistie

Eerste H. Communie

De eerste Communie is de eerste volle deelname aan de eucharistie, waarbij het ontvangen van de Communie (het Lichaam van Christus) belangrijk is voor de kinderen. Vandaar dat het ook zinvol is dat er een actieve participatie is van groot en klein… en centraal staat steeds Jezus Christus. Hij is het die onder ons komt waar we in Zijn naam samen zijn.

In enkele parochies vindt de eerste Communie elk jaar plaats voor de kinderen van groep 4; in andere parochies vindt de eerste Communie (voor de kinderen van groep 3 én 4) elke twee jaar plaats

Ziekencommunie

Wilt u (of een ziek familielid) de ziekencommunie ontvangen? Meld u dan aan bij de pastoor

Eucharistie

De Eucharistie is het sacrament waarin Christus zijn lichaam en zijn bloed, dus heel zichzelf, aan de Kerk geeft. Onder de gedaanten van brood en wijn komt Hij werkelijk aanwezig. Allen die Hem ontvangen, ontvangen werkelijk de verrezen Christus en worden in Hem één lichaam. De Eucharistie is dan ook de bron en het hoogtepunt van alle leven in de Kerk.
“Wanneer ieder van ons dezelfde Christus ontvangt, zijn we werkelijk allen in dit nieuwe, verrezen lichaam samengebracht, als de wijde ruimte waarin de nieuwe mensheid leeft.” Zo drukte paus Benedictus XVI het grote, éénmakende mysterie van de Eucharistie uit in het boek Licht van de wereld (2010).
In de Eucharistieviering wordt Christus verkondigd door de woorden uit de Bijbel en komt Hij aanwezig door het Eucharistisch gebed, uitgesproken door een priester. Namens Christus spreekt de priester de woorden: “Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Dit is de beker van mijn bloed dat voor u vergoten wordt” uit. Daarmee ‘consacreert’ (heiligt) hij het brood en de wijn.
Jezus heeft de Eucharistie ingesteld tijdens de laatste maaltijd die Hij hield met zijn leerlingen. Daarna ging Hij zijn lijden en sterven tegemoet en van de getuigen weten we dat Hij verrees op de derde dag. Door zichzelf als voedsel te geven (“Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed”) zegt Hij ons toe dat we delen in zijn sterven en verrijzenis.
Het brood dat geconsacreerd is (de hosties) wordt uitgedeeld aan de gelovigen die ter communie gaan. Wat over is wordt met respect bewaard en vereerd door aanbidding.
Wanneer de gelovige een rein geweten heeft, mag hij iedere dag ter communie gaan. De Kerk vraagt de gelovigen iedere zondag deel te nemen aan een Eucharistieviering, en minstens één keer per jaar, in de paastijd, de communie te ontvangen. Wie zich ervan bewust is een ernstige zonde te hebben begaan, wordt uitgenodigd het sacrament van boete en verzoening te ontvangen vóór ter communie te gaan.

Eucharistie Meer lezen »