logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Bedevaart Kranenburg

Zondag 1 september 2024
Verzamelen wandelaars bij Heilige Martinuskerk: 06.30 uur
Vertrek van de wandelaars bij de Heilige Martinuskerk te Gennep: 06.45 uur
Korte pauze met koffie en thee: rond 08.30 uur
Heilige mis in de Peter- en Pauluskerk te Kranenburg: 10.00 uur
Na de Heilige mis is er kaffee und kuchen in de parochiezaal tegenover de kerk
Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom met de fiets of auto.

Heilig Kruis van Kranenburg
Tijdens de Paasmis, in het jaar 1280, ontvangt in het Duitse Kranenburg een schaapsherder het Heilig Sacrament. Het lukt de arme jongen niet om het gezegende stukje brood door te slikken. Na de mis trekt hij het Rijkswoud in waar hij de hostie verstopt tussen twee takken, hoog in een holle eikenboom. Terug bij zijn schaapjes, krijgt de jonge herder berouw.
Hij gaat naar de kerk en biecht zijn zonde op en wijst zijn biechtvader de weg naar de schuilplaats. Deze klimt in de bewuste eikenboom. Juist als hij zijn arm uitstrekt om de hostie te bergen, schiet het Heilig Sacrament onder zijn handen verder de holle boom in. De pastoor is machteloos; de hostie onbereikbaar. Teleurgesteld keren de mannen terug naar huis. Zo’n 28 jaren verstrijken. De hertog van Gelre schenkt de eens zo onfortuinlijke pastoor wat brandhout. Het uit het Rijkswoud afkomstige hout wordt gekapt en gekloofd. Groot is de verbazing als er bij de eerste klap een 80 centimeter groot houten beeld uit de boom rolt. De geconsacreerde hostie is uitgegroeid tot een beeld van de gekruisigde Christus.
Het nieuws van de wonderbaarlijke metamorfose verspreidt zich als een lopend vuurtje. Vele pelgrims vinden de weg naar Kranenburg, dat door de enorme toeloop al spoedig uitgroeit tot het grootste bedevaartsoord in het hertogdom. Het eenvoudige bedevaartskapelletje dat direct wordt gebouwd na de kostbare vondst, wordt in 1436 vervangen door een
grotere bedevaartskerk. Daar kan het Christusbeeld nog altijd bewonderd of vereerd worden.