logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Vieringen naar (grote) kerk

De ervaring leert dat nu de temperaturen weer oplopen, de dagkapel al snel te warm wordt. Het feit dat de dagkapel regelmatig bijna helemaal vol zit is natuurlijk fantastisch, maar in combinatie met de buitentemperatuur en de warmte de vrijkomt van de offerkaarsen maakt dat het vieren van de Heilige Mis in de zomermaanden comfortabeler is in de kerk zelf.

Dit alles betekent dat we vanaf dit Pinksterweekend weer in de kerk zelf vieren. Dat doen we totdat de buitentemperatuur weer dusdanig daalt dat het daar te fris wordt (oktober). Op dat moment trekken we weer naar de dagkapel en zullen we daar vieren.

Het nadeel van de kerk is dat parochianen ver uit elkaar gaan zitten en veelal zo ver mogelijk achterin. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Het vieren in de dagkapel heeft juist laten zien dat we, wanneer we letterlijk dichter bij elkaar zitten, er meer sprake is van contact en betrokkenheid op elkaar.

Daarom het dringende verzoek een plek te kiezen in de eerste 10 banken voor in het midden. Zo kunnen we toch het voordeel dat we in de dagkapel hadden ook in de kerk zelf ervaren. Pastoor, kapelaan, kosters en het kerkbestuur zullen dit stimuleren bij binnenkomst in de kerk.

Het afzetten van de banken met een koord is een optie, maar heeft als nadeel dat het kostbaar is en er niet erg fraai uitziet. Laten we dat voorkomen en met z’n allen dus voor trekken!

We hopen op eenieders medewerking! Bij voorbaat hartelijk dank!