logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Verloting paaskaarsen

Vandaag werden de paaskaarsen uit 2020 en 2023 verloot. Aan het einde van de viering mochten onze jongst aanwezige parochianen pastoor Blom assisteren met het trekken van de lootjes.

Helaas bevonden de gelukkigen zich niet onder de mensen in de kerk. Op de foto’s is te zien welk lotnummer recht geeft op welke paaskaars. Bent u één van die gelukkigen of heeft u zelfs de jackpot van twee kaarsen? Meld u zich dan de eerstvolgende Heilige Mis in de sacristie van de Martinuskerk waar beide kaarsen bewaard worden.

In het geval dat de kaarsen de komende weken niet worden afgehaald, dan wordt er gezocht naar een andere, passende bestemming.