logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Dauwtrappen met een zilveren rand

Vanochtend in alle vroegte, op een stralende Hemelvaartsdag, verzamelde zich een kleine groep pelgrims die samen op weg ging richting ‘D’n Iesheuvel’ in de Looi. Doordat er verwarring ontstaan was over de werkelijke vertrektijd en het wachten was op de laatste deelnemer, kon het gezelschap zich iets na half acht in beweging zetten en kon het zogenaamde dauwtrappen een aanvang nemen.

Deze editie liet zich met een zilveren randje decoreren, want de tocht werd voor de 25e maal gelopen. Exact 25 jaar geleden was deken Huisman de initiator en legde de basis voor deze heuse traditie op Hemelvaartsdag. Vanwege dit jubileum en op uitnodiging van de kapelaan trok onze burgervader, Hans Teunissen, met ons mee.

Onderweg zorgde de familie Beumeler voor de nodige uitleg over de flora & fauna en een stukje geschiedenis op de route. Terwijl de kapelaan de velden zegende kuierde en keuvelde de kudde richting de boerderij van Mat Janssen. Daar aangekomen bleek de opkomst enorm. Burgemeester Teunissen hield een kort woordje en zette namens de parochie en de gemeenschap Mat Janssen in het zonnetje. Mat nam daarna zelf nog even het woord en sprak zijn dankbaarheid uit al die jaren te hebben mogen bijdragen aan deze traditie. Ook hem viel het op dat het de laatste jaren steeds drukker is geworden, met vandaag toch echt als summum.

Samen met onze buurparochie uit Kessel, onder leiding van pastoor Uchenna, vierden we de heilige mis in de openlucht. De lezingen, preek en het evangelie werden wisselend in het Duits en Nederlands ten gehore gebracht. Dat Gods Koninkrijk geen grenzen of barrières kent werd opnieuw duidelijk in de verbroedering die zich voor onze ogen afspeelde.

Na afloop was er een kop koffie en een ‘sníj krééntemik of ‘krééntewèk’, zo u wilt. Dit alles ook al jarenlang mogelijk gemaakt door de familie Snellen.

Rest ons eenieder hartelijk te danken voor alle inspanningen die geleid hebben tot een prachtige jubileumtocht en -viering. Hopende u aankomend jaar in nog grotere getalen te mogen begroeten. Fijn Hemelvaartsweekend en alle goeds!