logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Parochieblad maart & april

Helaas ondervinden we nog steeds problemen met het verzenden van ons parochieblad aan abonnees. Er blijkt een storing te zijn die vooral de Gmail-adressen betreft. Wanneer u een Gmail-adres heeft en u enige tijd het parochieblad niet meer ontvangt dan is deze storing hier debet aan. We proberen nog steeds een oplossing te vinden. Tot die tijd kunt u het parochieblad via onze website of Facebookpagina lezen en downloaden. Zegt het voort, zodat mensen er van weten! Hartelijk dank!