logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

De jeugd heeft de toekomst!

Deze zomer vinden in Lissabon in Portugal de Wereldjongerendagen plaats. Dit evenement
wordt eens in de twee á drie jaar gehouden en is telkens een enorme happening. Jongeren die
deelnemen, zijn steevast enthousiast over deze ervaring. Opeens blijken ze niet de enige gelovige
jongeren te zijn, maar samen met honderdduizenden, soms wel meer dan een miljoen andere
leeftijdgenoten. Deelnemen aan de Wereldjongerendagen is voor veel jongeren een waardevolle
ervaring voor de rest van hun leven. Nu de Wereldjongerendagen deze keer in Europa én tijdens
de zomervakantie worden gehouden, is het ook voor jongeren uit ons bisdom mogelijk
om deel te nemen. Samen met het Huis voor de Pelgrim bieden ons bisdom en de bisdommen
Rotterdam, Breda en Utrecht een mooie 16-daagse busreis aan om naar Lissabon te reizen.

Aanmelden kan via de website van het Huis voor de Pelgrim: Home – Huis voor de Pelgrim

Via de website van de Wereldjongerendagen blijf je op de hoogte van het evenement: Home – Wereldjongerendagen 2023 (wjd.nl)

Ook op de website van ons bisdom vind je meer informatie: Bisdom Roermond | Nieuws en wetenswaardigheden uit het bisdom Roermond (bisdom-roermond.nl)