logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Lichtpuntje (69)

We vieren deze dagen Allerheiligen en Allerzielen. Je zou kunnen zeggen dat we tót alle heiligen bidden en vóór alle zielen. Alle heiligen die al in de hemel zijn en alle zielen die nog onderweg zijn. Maar hoe kunnen we heiligen worden? De hamvraag.

Die vraag zou je negatief kunnen beantwoorden: om heilig te zijn is het niet nodig om buitengewone daden en werken te verrichten en ook niet om uitzonderlijke charisma’s te bezitten. Je zou de vraag ook positief kunnen beantwoorden: luister naar Jezus en volg Hem zonder de moed te verliezen bij moeilijkheden.

Laten wij de heiligen als voorbeeld nemen want hun namen staan geschreven in het boek des levens (vgl. Openb. 20, 12); hun eeuwige thuis is het Paradijs.

Pastoor G. Kessels