logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Weekendmissen in kleinere ruimtes tot 26 maart 2023

In de kerkbestuursvergadering is besloten dat we vanaf de maand november tot en met de maand maart in kleinere ruimtes in onze kerken de H.Mis vieren in het weekend. Dat betekent dat we beginnen met het weekend van 5/6 november en we eindigen met het weekend 25/26 maart. Dit om de torenhoge stookkosten te minimaliseren. 

Het betreft de gewone weekendmissen op zaterdagavond en zondagmorgen; uitvaarten en andere grotere vieringen (zoals bijvoorbeeld op Kerstavond en 1e Kerstdag) houden we in de kerk zelf.  

Wat de kleinere ruimtes in de kerken betreft:

  • In de Martinuskerk gaan we in de dagkapel zitten. Deze is opnieuw netjes gemaakt en ingericht voor zo’n 45 personen en 14 koorleden. Dat moet voor de gewone weekendvieringen voldoende zijn. Gelieve geen wijzigingen aanbrengen aan de inrichting van deze kapel! Mocht iemand een vraag hebben hierover, graag met mij hierover spreken.
  • In de Norbertuskerk kunnen we de helft van de kerk door de tussenwand afsluiten en daarmee de stookkosten beperken.
  • In de Dionysiuskerk gaan we in de nieuw ingerichte Mariakapel zitten, behalve wanneer het gezinskoor zingt. Mocht het herenkoor echt geen mogelijkheid zien om in de Mariakapel plaats te nemen, dan houden we ook voor het herenkoor de gewone kerk aan.

We proberen op deze manier de stookkosten te beperken maar toch mooie en waardige vieringen te kunnen blijven houden in deze wintermaanden.

Namens het kerkbestuur alvast dank voor jullie medewerking!

pastoor Kessels