logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Penningmeester gevraagd voor ons kerkbestuur

Gelukkig kunnen wij al jarenlang rekenen op de deskundige hulp van onze huidige penningmeester Leo van Schayk.

Daar zijn wij heel dankbaar voor. Maar het bisdom heeft het advies gegeven – gezien de leeftijd van Leo – om toch te kijken naar een nieuwe penningmeester. We moeten hiermee niet wachten tot het einde van zijn lidmaatschap welke in december 2022 afloopt. Graag willen we de nieuwe penningmeester tijdig inwerken.

Daarom onze vraag aan jullie:
wie wil ons team van kerkbestuursleden helpen
om de taak van penningmeester op termijn over te nemen?

We zoeken dus naar een geschikte kandidaat die over financiële en administratieve kennis en/of ervaring beschikt. De functie kan evt. ook door twee personen worden ingevuld, waarbij een persoon dan de meer administratieve taken voor zijn of haar rekening kan nemen en de andere persoon binnen het kerkbestuur als penningmeester de formele taken op zich neemt.

Heeft u interesse, laat het dan even weten aan een van de kerkbestuursleden of aan pastoor Kessels.
Als iedereen denkt: “Dat doet een ander wel,” dan doet uiteindelijk niemand het.
Laten we samen de schouders eronder zetten! Hartelijk dank!

Namens de kerkbestuursleden, pastoor Kessels