logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Lichtpuntje (64) 

Als God toch alles al weet, waarom moeten we dan nog bidden? Als datgene waarvoor ik bid iets goeds is, dan wil God het toch aan mij geven of aan degene voor wie ik aan het bidden ben? Waarom dan nog bidden? Een bekend gezegde hierbij is: ‘Het gebed verandert God niet, het verandert jou!’ Dat is nogal logisch zou je zeggen, want God is eeuwig en verandert niet. Maar als God niet verandert, waarom zou je dan willen proberen Zijn gedachten te veranderen door te bidden? Is het niet zo omdat God de wereld niet wil veranderen zonder jou, zonder mij, zonder ons? Trouwens, als wij werkelijk zouden geloven dat Gods wil zal geschiede, ongeacht wat wij doen, dan zouden we überhaupt niets meer doen. God wil onze medewerking. Door het gebed leren we te vertrouwen op Hem; we leren meer te zijn zoals Hij; we leren geduldig te wachten; we leren om te gaan met een ‘nee’; maar we leren ook om medewerkers te zijn van God. Ons gebed is het steeds weer terugkomen bij Hem en dat verandert ons ten goede! 

Pastoor G. Kessels