logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Actie Kerkbalans 2022: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun parochianen. Daarom deze actie Kerkbalans. Parochies krijgen namelijk geen subsidie. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. In de maand januari en februari doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Waaronder ook onze kerken in Heijen en Gennep. Wij doen daarom een beroep op u allen: Geef aan onze kerken uw bijdrage en zorg daarmee dat de toekomst gegarandeerd blijft voor de nieuwe generaties. Dat God het u moge vergelden!

Enkele mensen spreken…

Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” – Martha

“Door de kerk besef ik waar het in het leven om gaat… daarom geef ik voor mijn kerk” – Petra


Kerkbijdrage overmaken:

H. Martinusparochie (Gennep)

De kerkbijdrage voor de parochie H. Martinus kunt u storten op de rekening:
NL95 RABO 0135 0361 19 ten name van parochie H.Martinus.

H. Norbertusparochie (Gennep)

U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Norbertus storten op de rekening:
NL61 RABO 0140 6106 42 ten name van parochie H.Norbertus.

H. Dionysiusparochie (Heijen)

U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Dionysius storten op de rekening:
N L85 RABO 0122 1006 70 ten name van parochie H.Dionysius.

In verband met de kosten van de bank gaat onze voorkeur voor de kerkbijdrage uit naar een bijdrage via internetbankieren of via een automatische incasso.


Mogen wij op uw steun rekenen? Dank voor uw bijdrage!

Namens het kerkbestuur, pastoor G. Kessels