logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Lichtpuntje (62) 

De minister-president van het Verenigd Koninkrijk zei onlangs: ‘we must learn to live with Covid in the same way we live with flu’ (we moeten leren leven met Covid op dezelfde manier als we met griep leven). Hierover kunnen meningen natuurlijk verdeeld zijn. Feit is wel dat het coronavirus ons kleiner heeft gemaakt, kwetsbaarder, misschien zelfs nederiger. Beseffend dat wij kwetsbaar en onvolmaakt zijn moet ons echter geen angst aanjagen; de zonde is namelijk niet het eindstation. Het besef dat je als mens zwak bent geeft je juist kracht: want dan laat je God je kracht zijn. St. Paulus zegt: “Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen, dat Hij van mij zou weggaan. Maar Hij antwoordde mij: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.’ Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen.” (2 Korintiërs 12, 8-9)

Pastoor G. Kessels