logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Lichtpuntje (61)

We vieren binnenkort Kerstmis. Het herinnert ons eraan hoe God ervoor koos om via een gezin de menselijke geschiedenis binnen te gaan. Hij koos Maria en Jozef die zich aan elkaar hebben gegeven zonder voorbehoud.Tegenwoordig hebben gezinnen de speciale bescherming nodig van de overheid, omdat het gezin als zodanig onder druk staat. Christus komt via een gezin tot ons in deze wereld. Laten we bidden tot het Kerstkind dat deze hoeksteen van de samenleving, het gezin, weer de aandacht mag krijgen die het nodig heeft. Dat onze jonge gezinnen, kinderen en het leven zelf beschermd mogen worden. Graag wens ik u een mooie Kerst toe en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Pastoor G. Kessels