logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Kerst- en Nieuwjaarswens

Beste parochianen, beste vrienden!

We hebben ons in de Advent vier weken voorbereid, waakzaam, biddend, wachtend, klaar om binnenkort met Kerstmis de woorden te laten weerklinken: “Heden is u een Redder geboren”.

Wees een kribbe in deze dagen… Zodat Christus in uw leven geboren mag worden. Zodat alle mooie en treurige gebeurtenissen in een nieuw licht komen te staan.Zodat het leven wordt gezien en geleefd zoals het bedoeld is.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest toe en een gezegend nieuw jaar!

Namens het kerkbestuur,
pastoor Kessels