logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Kerkberichten week 51.

Zondag 26 december  2021.

Om 10.00 uur is er een Hoogmis met het Gemengd Koor.

Intenties:

  • Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen
  • Bijzondere intentie uit Dankbaarheid
  • Overleden familie Ploum-Wings
  • Overleden familie Beijer-Kool
  • Peter Witteveen
  • Overleden familie Witteveen-Poorts