logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

DANKJEWEL JOOP, TRUUS, RIET EN DORY!

Zoals u heeft kunnen lezen in de parochieberichten gaan we per 1 januari 2022 een nieuw team vormen binnen het kerkbestuur. Vier leden van het kerkbestuur hebben besloten om, na een lange termijn, het stokje door te geven.

Dat zijn uit Heijen: Joop van den Heuij (5 jaren) en Truus Lamers (9 jaren). Uit Gennep zijn dat: Riet Graat (13 jaren) en Dory Murray (12 jaren).

Als kerkbestuur willen we jullie: Joop, Truus, Riet en Dory enorm bedanken voor de vele jaren dat jullie je met hart en ziel hebben ingezet voor de parochie. Jullie maken werkelijk het verschil in onze samenleving door deze onbaatzuchtige inzet. Petje af voor jullie alle vier! Vanuit het kerkbestuur en mijzelf moet ik zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat jullie in januari gaan vertrekken, we zijn een goed team. We zullen er daarom behoorlijk aan moeten wennen straks in het nieuwe jaar. Toch is het natuurlijk te begrijpen dat jullie het stokje willen doorgeven. Daarmee geven jullie ook anderen een kans om hun talenten en visie te schenken aan de Kerk.

Bij deze zou ik jullie van harte willen bedanken! Jullie hebben werkelijk een zeer positieve stempel gedrukt op het parochieleven in Heijen en Gennep!

Namens het kerkbestuur en alle parochianen!
Pastoor Kessels