logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Kerkberichten week 46.

Zaterdag 20  november  2021.

Om 17.45 uur is er een Viering in verband met 40 jarig jubileum van ons Gemengd koor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Overleden leden van het Gemengd koor

Helena Burgers-Vullings

Nellie Derks-Rutten