logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Kerkberichten week 43.

Zaterdag 30 oktober  2021.

Om 16.00 uur is er een dienst verzorgd door de pastorale dienst Dichterbij.

Om 17.45 uur is er een viering met Gemengd koor.

Intenties:

•  Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Zondag 31 oktober 2021.

Zegening van de graven om 14.00 uur.