logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Kerkberichten week 41.

Zaterdag 16 oktober 2021.

Om 16.00 uur is er een dienst verzorgd door de pastorale dienst Dichterbij.

Om 17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties:

•             Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen