logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Ziekenzalving

Het begin van een nieuw leven is prachtig. Er is negen maanden naar uitgekeken. Er is nagedacht over de naam, het welkom, het kamertje, een kraamfeest enzovoort. Maar de enige zekerheid die elk leven heeft, is dat het eindig is. Daar denken we vaak zelf wél over na, maar we durven het vaak niet met anderen te delen. Toch is het fijn wanneer een afscheid past bij de wensen van de overledene. Als kerk zien we vaker dat vaste kerkgangers die overlijden zonder een dienst in de kerk of zonder het sacrament van de Ziekenzalving worden begraven of gecremeerd. Dat vinden we jammer omdat het zoveel kan geven zowel vóór, tijdens en ná het overlijden.

‘sacramenten der stervenden/zieken’ genoemd. Daarom is het misschien goed om eens over uw eigen afscheid te denken. En zet die gedachten dan op papier. Zoals ú het wilt en niet per se zoals u denkt dat het ‘handig’ is voor uw nabestaanden.

Dit lijstje is een mooi overzicht voor
iedereen. Vul het in en berg het op bij uw verzekeringspapieren of in uw nachtkastje. U mag het ook in bewaring geven bij uw parochie. Wanneer u in de loop der tijd andere wensen hebt, dan kunt u het overzicht gewoon weer aanpassen.

Wanneer u een kerkelijke uitvaart wenst, dan kunnen de klokken van de kerk om 11 uur geluid worden om bekend te maken dat er een overledene is in de parochie. Ook wanneer u géén kerkelijke uitvaart wenst, dan kunnen de klokken toch voor u worden geluid. Neem in beide gevallen dan even contact op met de pastoor. Zorg dus dat uw nabestaanden hiervan op de hoogte zijn en misschien ook een namen- en adressenlijst klaar te leggen. Dan wordt in elk geval niemand vergeten die ú belangrijk vindt.

Als kerkbestuur van de parochies in Gennep en Heijen hopen wij u hiermee wat duidelijkheid te verschaffen omtrent de mogelijkheden van afscheid en herinnering.

Voor vragen of overleg staat pastoor Kessels u graag te woord. Neem dus gerust contact met hem op.


De zieken hebben in het bijzonder Gods aandacht en zorg, en daarmee ook die van Zijn kerk. Door de zalving met de Heilige Olie van de zieken, wordt deze zorg van God voor het heil van de mens nog eens uitdrukkelijk uitgesproken. Daarmee is dit sacrament een hoopvol gebeuren, ook voor iemand die stervende is. Als een zieke dit sacrament wil ontvangen, neem dan tijdig contact op met de pastoor Kessels. Mocht u hem niet direct kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen met pastoor Miedema (Mook) op nummer 024 696 13 90.