logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Update Religieus Museum de Crypte

In de vorige Gennepenaar hadden we een artikel geplaatst over ons Religieus Museum de Crypte. Er is toen een urgente oproep gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven.

In antwoord hierop hebben zich twee enthousiaste jonge vrijwilligers gemeld om een doorstart te organiseren. Hoogstwaarschijnlijk zullen zij, samen met pastoor Kessels (voorzitter), het bestuur van het museum versterken. Het bestuur is belangrijk, maar zonder de mensen – die de handen uit de mouwen willen slaan en de gasten een mooie rondleiding willen geven in het museum – staan we als bestuur nergens. Willen wij een doorstart maken, dan zijn beide groepen noodzakelijk. Wij werken met passie aan het uitbreiden en toegankelijk maken van de religieuze kunst door de tijd heen. Help ons mee! Meer info en aanmelden via info@museumdecrypte.nl of via pastoor Kessels: 0485-511888