logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Tienergroep

Wat is onze Tienergroep eigenlijk?

De Tienergroep houden we ongeveer één keer per maand op de vrijdagavond. We komen dan bij elkaar bij een van de tieners thuis of op de pastorie in een van onze parochies. Het doel van deze Tienergroep is dat wij tieners een plek willen geven waar ze zich thuis kunnen voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze iets kunnen leren over God. We hebben iedere Tieneravond een thema. Rondom dat thema gaan we spellen doen, knutselen, zingen, bidden en natuurlijk bij goed weer hebben we buiten sport en ontspanning. Wij starten in het nieuwe schooljaar weer in september. Dus mede namens het kernteam van harte welkom bij de Tienergroep!