logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Misintenties – Stichtingen

Misintenties

De bijdrage voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 20,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-. Dit bedrag wordt het “misstipendium” genoemd.
U kunt een H.Mis bestellen bij de pastoor d.m.v. een envelop in de brievenbus van Niersdijk 1, met vermelding van de intentie, de datum, en het bijbehorende bedrag. Op de envelop graag ook uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat wij u desgevallend op de hoogte kunnen brengen van een eventuele wijziging van de mistijden.
Of via email: info@parochie-martinus-gennep.nl.

Stichtingen

Stichtingen
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt voor een of meer van uw overleden familieleden. Het voordeel voor u is dat wanneer in de loop van de jaren het misstipendium verhoogd wordt, u geen extra bijdrage hoeft te betalen.


Het te betalen bedrag voor een gestichte jaardienst voor 5 jaar is: € 125,-
Het te betalen bedrag voor een gestichte jaardienst voor 10 jaar is: € 250,-
Het te betalen bedrag voor een gestichte jaardienst voor 20 jaar is: € 500,-

Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.