logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Kerkberichten week 39.

Zaterdag 2 oktober 2021.

Om 16.00 uur is er een dienst verzorgd door de pastorale dienst Dichterbij.

Om 17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties: •            

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen