logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Bij een overlijden

Bij overlijden neemt de familie contact op met de pastoor.
Die zal in overleg met de familie en de uitvaartondernemer de dag en het uur van de uitvaart bepalen. De pastoor komt op bezoek bij de familie van de overledene, praat met hen over de overledene en bespreekt met hen de inhoud van de uitvaartplechtigheid. Hij verzamelt ook de nodige gegevens voor het uitvaartregister.

In de regel wordt de uitvaartplechtigheid verzorgd door het parochiekoor of een cantor. De liturgische gezangen die het koor ten gehore brengt passen uitstekend bij de afscheidsplechtigheid.

Wil men toch een solist of een muzikant, dan komt het parochiekoor niet en zal de solist of muzikant van te voren duidelijk moeten overleggen met de pastoor wat er gezongen of gespeeld wordt. Het moeten in elk geval zang of muziek zijn met een gelovige, christelijke inhoud.