logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Lichtpuntje (57)

Mensen zeggen: ‘wat een ongelooflijk moeilijke tijd maken we door.’ Onze kerkvader Augustinus geeft hier een geniale draai aan. Je kunt het kwaad en slechte tijden búiten jezelf zoeken. Dat is de makkelijke weg. Maar Augustinus zegt: ‘De tijd, dat zijn we zelf’. Het is geen moeilijke tijd, de tijd is wat wij ervan maken. Dat geldt ook nu voor ons, christenen.

Pastoor Kessels