logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Kerkberichten week 35.

Zaterdag 04 september  2021.

Om 16.00 uur is er een viering voor mensen met een o.a. een verstandelijke beperking verzorgd door Dichterbij.

Deze dienst is vanaf deze datum in de oneven weken.

Om 17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties:

•             Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Mededeling.

Het spreekuur op de donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur door parochievrijwilligers start ook weer op.

Voor misintenties etc. kan u daar dan weer fysiek terecht.