logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Kerkberichten week 33.

Zaterdag 21  augustus  2021.

17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties:

  • Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Mededeling per 04 september 2021 hervat Dichterbij

zeer waarschijnlijk weer hun diensten om 16.00 uur.