logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Lichtpuntje (55)

U kent het gezegde: ‘het is kiezen of delen’. Soms moet je kiezen. Kiezen tussen twee vormen van kwaad of twee vormen van goed, kiezen tussen eigen voordeel of andermans belang. Wat is beter, naar de kerk gaan of je naaste helpen? Moet je hier kiezen of delen? Is het niet zo dat je het ene moet doen en het ander niet moet laten? Het eerste gebod is: ‘Bemin God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en al je krachten.’ Het tweede gebod is daaraan gelijk: ‘Bemin je naaste als jezelf.’ Niet God óf je naaste, niet bidden óf werken, niet wetenschappelijk óf gelovig, maar wetenschap én geloof, bidden én werken, God én je naaste.

Pastoor Kessels