logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Lichtpuntje (54)

Vaak lijken de machtigen van de aarde de veranderingen in de wereld te bepalen. Maar is dat zo? Kon de heilige maagd Maria zich indenken dat haar leven wezenlijk zou zijn voor de toekomst van de mensenfamilie? Kon de heilige moeder Theresa van Calcutta weten dat haar inzet voor de armen een vloedgolf van naastenliefde in de wereld zou veroorzaken? Evenals zij, zijn er talloze vrijwilligers in onze parochie die op een nederige wijze wegen gaan die vrede bewerken in onze gemeenschap. Zoals de Lofzang van Maria zegt: ‘De machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, de nederigen brengt Hij tot aanzien.’

Pastoor Kessels